Achterlaten woning en overname

Checklist oplevering
Belangrijk is dat u uw woning in technisch goede staat, netjes opgeruimd en schoon achterlaat. De woning in goede staat achterlaten, houdt meer in dan dit. Omdat de meningen hierover kunnen verschillen, hanteert HEEMwonen een checklist oplevering. U vindt deze checklist achterin de folder Huur opzeggen en verhuizen. Lees deze goed door!

Zelf aangebrachte voorzieningen
De door u zelf aangebrachte voorzieningen in huis mag u in principe laten zitten, mits deze deskundig zijn aangebracht, in goede staat verkeren en de verhuurbaarheid van de woning niet in het gedrang komt.

Tijdens de vooropname geeft de technisch beheerder aan welke zaken voor overname in aanmerking komen. Als u bepaalde zaken, zoals laminaat of gordijnen, overdraagt aan de nieuwe huurder, tekenen de nieuwe huurder en u een overnameovereenkomst. U levert één exemplaar van de overnameovereenkomst in op het kantoor van HEEMwonen, zodat duidelijk is welke zaken in de woning achterblijven.

Doorgeven adreswijziging
Denkt u er ook aan uw nieuwe adres door te geven? Bijvoorbeeld aan de gemeente, het energiebedrijf, WML, uw huisarts en verzekering.

Lees ook de folder Huur opzeggen en verhuizen