Governance

Per 1 mei 2015 is de vernieuwde Governancecode van kracht. De code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Als Aedes-lid onderschrijft HEEMwonen de Governancecode.  Klik hier voor de Governancecode Woningcorporaties.
Bekijk ook de statuten van HEEMwonen.

Raad van Commissarissen
In december 2016 heeft de Raad van Commissarissen de werving- en selectieprocedure voor twee nieuwe commissarissen afgerond. Na het succesvol doorlopen van de fit- en properprocedure bij de Autoriteit woningcorporaties zijn Carola van der Weijden (op voordracht CHOH) en Dave Huntjens (op voordracht OR) op 21 februari 2017 benoemd tot commissaris.
Daarmee is de Raad van Commissarissen weer compleet en bestaat uit de volgende zes personen:


- dr. Louis Vroomen (voorzitter Raad van Commissarissen; lid Selectie- en remuneratiecommissie)
- Carola van der Weijden MSc ( voorzitter Selectie- en remuneratiecommissie)
- Maurice Vranken MBA (voorzitter Auditcommissie)
- drs. Dave Huntjens (lid Auditcommissie)
- ir. Ger Römgens (voorzitter commissie Vastgoed)
- Henk Sentjens MRE FRICS RT (lid commissie Vastgoed)

Stagiaire Raad van Commissarissen
In 2017 versterkt Danielle Brouwers onze Raad van Commissarissen als stagiaire. De RvC geeft daarmee invulling aan zijn beleid om stageplaatsen voor aspirant-commissarissen binnen de RvC te faciliteren. Zo draagt de RvC bij aan het professionaliseren van het vak van toezichthouder.
 

Publicaties van HEEMwonen in het kader van de Governancecode:

De integriteitscode wordt in 2017 herzien.

Visitatie
Leden van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zijn verplicht iedere vier jaar een visitatie uit te laten voeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken ten aanzien van hun maatschappelijke prestaties. Ook wij willen ons graag laten visiteren om ons te verantwoorden over de keuzes die we maken ten aanzien van onze maatschappelijke prestaties.
De laatste visitatie van HEEMwonen heeft in 2016 plaatsgevonden en ging over de jaren 2012-2015. De visitatie is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ecorys. Lees meer.