Huurverhoging

Eén keer per jaar, op 1 juli, verhoogt HEEMwonen de huurprijs. Dat is nodig om investeringen in bestaande woningen, nieuwbouw en leefbaarheid te kunnen blijven doen. Ook blijven we de komende jaren investeren in energiebesparing. Bij de huurverhoging volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. De minister geeft jaarlijks aan met hoeveel procent de huur maximaal verhoogd mag worden. Het definitieve percentage van de huurverhoging komt tot stand in overleg met de huurdersorganisatie van HEEMwonen. Wij streven hierbij naar een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding. Jaarlijks ontvangt u vóór 1 mei een brief van ons over de huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan de juiste stappen om bezwaar in te dienen:
1.  Print het Bezwaarschrift huurverhoging van de Huurcommissie, vul het in en stuur het naar HEEMwonen.
     Dit formulier is ook verkrijgbaar via ons servicecentrum (045) 645 44 44.
2.  Maak een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.
3.  Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni hebben ontvangen.
4.  Is HEEMwonen het niet eens met uw bezwaar? Vraag dan de Huurcommissie om een (bindende) uitspraak te doen.
 

HEEMpanel: denk mee!

Het HEEMpanel is ons nieuwe, online huurderspanel. Denk mee en word lid! Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.