Specifieke doelgroepen

HEEMwonen werkt samen met diverse (zorg)partijen om ook mensen met een specifieke (zorg)behoefte te voorzien van goede woonruimte.

 • Dak- of thuislozen
  We werken samen met LEVANTOgroep die in 2015 een proef is gestart met vijf woningen in de regio Parkstad, bedoeld voor cliënten, al dan niet met een psychiatrische stoornis en/of een zorgmijdende houding, die dak- en/of thuisloos zijn. Samen met het Leger des Heils heeft de LEVANTOgroep het initiatief genomen om deze doelgroep een plek te geven in de samenleving. Deze proef staat bekend als Housing First. Klik hier voor meer informatie over Housing First en het aanmeldformulier. Let op! U wordt doorgeleid naar de website van LEVANTOgroep.
   
 • Statushouders
  Zowel de gemeente Landgraaf als Kerkrade hebben een taakstelling om statushouders, ofwel asielzoekers met een verblijfsvergunning, te huisvesten. Hier worden corporatiewoningen voor ingezet. Met de beide gemeenten maken we jaarlijks afspraken over de huisvesting van deze mensen. Jaarlijks stellen wij ongeveer 40 woningen beschikbaar voor statushouders.
   
 • Huurders met een tweede kans
  Hierbij gaat het om ex-huurders die ingeschreven staan voor een woning via Thuis in Limburg, maar die eerder door 1 van de 9 deelnemende corporaties zijn ontruimd zijn vanwege wangedrag, wanbetaling of overlast. Een nieuwe woning krijgen zij niet automatisch toegewezen omdat zij door het systeem van Thuis in Limburg geblokkeerd worden. Om voor een woning in aanmerking te komen, zijn deze mensen aangewezen op persoonlijke bemiddeling. De deelnemende corporaties van Thuis in Limburg zijn onder bepaalde voorwaarden bereid de blokkering op te heffen en deze woningzoekenden opnieuw  woonruimte aan te bieden. Tot deze voorwaarden kan bijvoorbeeld de eis behoren dat huurders – na een bepaalde periode van uitsluiting – een vorm van (zorg)begeleiding accepteren.