IBA-project SUPERLOCAL

SUPERLOCAL is een innovatief project in Kerkrade-Oost, waar drie hoogbouwflats op een duurzame manier worden getransformeerd tot circa 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. HEEMwonen, de gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen aan een methode om de hoogbouwflats te hergebruiken door circulair bouwen en recycling. Momenteel wordt flat D duurzaam gesloopt. De vrijkomende materialen worden in het projectgebied opnieuw gebruikt. Door de circulaire aanpak hopen de partners een nieuwe impuls aan de projectlocatie te geven die tevens een positieve uitstraling heeft naar de omliggende buurt Bleijerheide in Kerkrade.

Op 11 april 2016 tekenden de initiatiefnemers de samenwerkingsovereenkomst voor het project SUPERLOCAL.

Alles opnieuw gebruiken
Marjo Vankan (directeur-bestuurder HEEMwonen): ‘Jaren hebben  mensen met veel plezier gewoond in de hoogbouwflats. De flats voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en daarom  wil HEEMwonen op deze unieke locatie op een vernieuwende en duurzame manier nieuwe woningen terugbouwen.
Het is de bedoeling dat medio 2020 op de plek waar nu nog drie hoogbouwflats staan, een sociaal kasteel staat of gebouwd wordt. Deze naam drukt uit dat  hier circa 125 mooie woningen met een lage huur terugkomen. We onderzoeken de mogelijkheden samen met externe partijen. Ook de bewoners zijn in beeld; bewoners uit de buurt en toekomstige bewoners. Het bijzondere is dat we in principe alles  wat op dit moment in het gebied aanwezig is, opnieuw willen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan materialen en grondstoffen,  maar ook aan architectuur, stedebouwkundige kwaliteiten en gedachtegoed.  We werken samen met basisscholen, maar ook met Nederlandse en Duitse universiteiten en hogescholen. Zo onderzoeken studenten hoe sterk de galerijen precies zijn. Welke onderdelen van de flats zijn, al dan niet in aangepaste vorm, opnieuw te gebruiken.  Deze onderzoeksresultaten zijn nationaal en internationaal interessant.
Door de plannen  samen met bewoners te ontwikkelen, blijft zoveel mogelijk van de  kennis en ervaring van bewoners behouden. Zo hebben we twee burenboek gemaakt, één vanuit het perspectief van de (voormalige) bewoners en één vanuit het perspectief van omwonenden.
Vanwege het duurzame en innovatieve karakter is SUPERLOCAL één van de IBA-projecten van IBA Parkstad. Speerpunt is de aansluiting bij het IBA-thema recycle-stad. Vanwege de IBA-status komen financiële middelen beschikbaar en is het mogelijk extra onderzoek te laten doen'. Het project SUPERLOCAL doet in 2020 mee aan de afsluitende IBA-tentoonstelling.’

Hoge ambities
Tim Weijers (wethouder gemeente Kerkrade): ‘Onze ambities zijn hoog. Het gaat bij dit project om sloop, vervangende nieuwbouw én de verbetering van de woonomgeving. En dat allemaal in een periode van ruim vier jaar.
Voor ons biedt het project een unieke kans om deze locatie op een heel speciale manier vorm te geven: duurzaam en innovatief. In tegenstelling tot de traditionele manier van projectontwikkeling willen we dit project realiseren volgens het principe SUPERLOCAL: 'slow, less and local'. In goed Nederlands:  ‘rustig, minder en lokaal. Dat is de kern van het project. Dit gaat veel verder dan het op een reguliere manier ontwikkelen van een gebied. We willen alles in het gebied opnieuw gebruiken. Gaandeweg gaan we ontdekken welke mogelijkheden het gebied in zich heeft. Met dit project zetten we Kerkrade op de kaart!

Aparte website voor project SUPERLOCAL
Uitgebreide informatie over het project SUPERLOCAL vindt u op de speciale website www.superlocal.eu

Kort nieuwsoverzicht over SUPERLOCAL
Lees onderstaande nieuwsberichten op onze eigen website. Zoals hiervoor vermeld is er daarnaast een aparte website voor SUPERLOCAL.

Uitgebreide informatie over het project SUPERLOCAL is te vinden op de speciale website www.superlocal.eu