jaarverslag 2013

 

Voorwoord

HEEMwonen bestaat sinds 1 januari 2013. We zijn ontstaan uit de fusie tussen de woningstichtingen Hestia groep, Land van Rode en Ubach over Worms. Wetende dat de omstandigheden voor corporaties en huurders moeilijker worden en dat we ons bevinden in een krimpregio hebben we gekozen voor fusie. Samen staan we sterker en maken we het verschil. Dat blijkt wel uit dit jaarverslag. Dit verschil hadden de drie afzonderlijke corporaties onder deze omstandigheden individueel niet kunnen maken. Onze ambities hebben we verwoord in het ondernemingsplan 2013 tot 2017 en getiteld ‘Het verschil maken’. Deze titel verwijst naar onze missie:

HEEMwonen werkt in Kerkrade en Landgraaf aan betaalbaar

wonen en prettig leven en maakt het verschil in de wijk als het om wonen gaat.

 

Als we de balans opmaken en de resultaten van het afgelopen jaar bekijken dan constateer ik dat we goed op weg zijn. Een paar voorbeelden:

 

 

we wilden het onze huurders makkelijker maken door in te kunnen

loggen op hun eigen persoonlijke online pagina (gerealiseerd);

we wilden een start maken met het interesseren van Duitse

klanten (gerealiseerd);

we wilden doorgaan met de uitvoering van de wijkontwikkelings-

plannen (gerealiseerd), mét een architectuurprijs voor de

Bestaande wijk van Morgen.

Meer voorbeelden vindt u in ons activiteitenoverzicht, met hierin onze doelstellingen en voorbeelden van wat we bereikt hebben in 2013. En is het normaal al een hele opgave om drie organisaties te integreren, de verhuurdersheffing, een onzeker woonakkoord en de discussie over de taken en bedrijfslasten van de corporatie bemoeilijkten dit proces behoorlijk. De tekst over externe omstandigheden gaat dieper daar op in. Onze omgeving vraagt in ieder geval een hoge mate van flexibiliteit en een groot aanpassingsvermogen van ons. Daarbij houden we altijd onze kernwaarden voor ogen: betrokken, ondernemend en duidelijk. We voelen ons betrokken bij onze bewoners en bij de wijken in ons werkgebied. We zijn een ondernemende corporatie: we doen het liever verkeerd dan dat we niets doen. Daarbij richten we ons op het wonen. Wanneer zorg- en/of welzijnsdiensten nodig zijn, zoeken we de samenwerking op met partijen die hierin gespecialiseerd zijn. En we zijn duidelijk: bewoners en stakeholders weten wat ze aan ons hebben.

 

Met de naam HEEMwonen maken we duidelijk dat we een corporatie zijn waar je thuis (heem) bent. Onze wortels liggen in Kerkrade en Landgraaf. We zijn als corporatie thuis in de buurt. We kennen de mensen én de wijken. En de mensen kennen ons. Veel van onze medewerkers komen er zelf vandaan. We weten de weg en spreken de taal.

HEEMwonen is een hybride corporatie die zich inzet voor de maatschappij, de huurder ziet als klant, de wijk als vertrekpunt en een invloedrijke positie heeft in de regio. In dit jaarverslag hebben we ervoor gekozen om deze visie weer te geven door middel van beelden. De verschillende onderdelen van onze visie komen terug in de fotografie van het jaarverslag. De foto’s geven een goed beeld van hoe we onze visie in 2013 hebben uitgedragen.

 

Wij staan altijd open voor uw vragen of opmerkingen. Dat kan telefonisch (045) 645 44 44 of via e-mail (info@heemwonen.nl).

 

Mr. Jack J.J.M. Vinken MRE

Directeur-bestuurder

Copyright © 2014 heemwonen - www.heemwonen.nl

 

Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.

Akkoord