jaarverslag 2014

 

Voorwoord

Stond 2013 vooral in het teken van de fusie en de uitwerking hiervan, in 2014 hebben we de aanzet gegeven tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Dit als antwoord op een aantal zaken:

 

  • de verhuurdersheffing die ons in 2014 3,5 miljoen euro kostte, gemiddeld 350 euro per woning;
  • de gematigde huurverhoging in 2014. De ruimte die we krijgen om de huren extra te verhogen, hebben we ook in 2014 niet benut. We vinden het onacceptabel dat de huurders in een toch al niet bemiddelde regio mee moet betalen aan de lastenverzwaring van de corporatie. We beperken de huurverhoging daarom ten koste van ons maatschappelijk vermogen. Helaas betekent dit dat we op andere gebieden scherpere keuzes moeten maken;
  • de benchmark van Aedes waaraan we in 2014 hebben deelgenomen. Aedes heeft onderzoek gedaan naar de klanttevredenheid van huurders en naar de kosten voor bedrijfsvoering over 2013. Wat de resultaten betreft behoren we tot de middengroep. Op het punt bedrijfslasten scoren we goed maar wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening laten we enkele punten liggen. We wijten dit aan de opstartfase van HEEMwonen na de fusie in 2013. Door in 2014 het traject ‘Verbeter Elke Dag’ op te starten, beogen we niet alleen een efficiëntere bedrijfsvoering maar tevens een grotere klanttevredenheid. Meer hierover in het onderdeel Dienstverlening.
  • de bedrijfslastendiscussie in de branche. Aedes voorzitter Calon belooft een reductie van 20 procent binnen 5 jaar;
  • de nieuwe Woningwet die halverwege 2015 in werking treedt. De wet betekent onder meer een strakker toezicht op bedrijfslasten. Er worden consequenties aan te hoge bedrijfslasten verbonden.

 

Uiteraard realiseren we ons dat een efficiënte bedrijfsvoering een voorwaarde is om onze maatschappelijke doelstelling goed te kunnen blijven vervullen en om aan de verwachtingen van de maatschappij en politiek te kunnen voldoen. De resultaten van HEEMwonen uit het verleden geven geen garantie maar geven wel het vertrouwen dat wat we ons ten doel stellen, ook realiseren. In de transitiefase waarin we nu verkeren, moeten we onze comfortzone loslaten en onze HEEMwonen waarden (betrokken, ondernemend en duidelijk) blijven  toepassen. Dan kunnen wij ook in 2015 het verschil blijven maken.

 

Het thema voor dit jaarverslag luidt: VER-ANTWOORDEN. We rechtvaardigen in dit verslag de keuzes die we in 2014 hebben gemaakt en hoe we onze middelen hebben ingezet. In de verschillende hoofdstukken geven we antwoord op vragen van huurders, de maatschappij, de politiek en andere stakeholders. Heeft u ook een vraag? Mail uw vraag dan naar jaarverslag@heemwonen.nl en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

 

 

Mr. Jack J.J.M. Vinken MRE

Directeur-bestuurder

Copyright © 2015 heemwonen - www.heemwonen.nl