Kerkrade-Oost

Kerkrade-Oost bestaat uit de buurten Centrum, Rolduckerveld, Holz, Nulland en Bleijerheide.

Opbouw woningbezit
Het woningbezit van HEEMwonen in Kerkrade-Oost bestaat hoofdzakelijk uit etagewoningen en eengezinswoningen.
Klik op de afbeelding hiernaast voor een vergroting.

Bevolkingskrimp
Kerkrade-Oost is een krimpgebied en kenmerkt zich door een sociaal-economisch zwakke structuur en een grote volkshuisvestelijke opgave. De gemeente Kerkrade en HEEMwonen zijn samen met bewoners en andere betrokken partijen aan de slag om het gebied te herontwikkelen op fysiek, sociaal en economisch terrein.

Project SUPERLOCAL
In Kerkrade-Oost is het IBA-project SUPERLOCAL op 11 april 2016 formeel van start gegaan. Bij dit project staat duurzaamheid centraal. Alle materialen die vrijkomen in het gebied worden hergebruikt in het gebied zelf. Meer over dit vernieuwende project vindt u hier.

Renovatie Holz-Rolduckerveld
Het opknappen van 122 woningen in Holz-Rolduckerveld is in volle gang. Meer informatie vindt u hier.

Afgeronde projecten
Verschillende projecten in Kerkrade-Oost zijn afgerond. Bekijk de afgeronde projecten