Kerkrade-West

Kerkrade-West telt ruim 15.600 inwoners en bestaat uit de buurten Heilust, Spekholzerheide, Kaalheide, Gracht en Terwinselen. Het woningbezit van HEEMwonen in Kerkrade-West bestaat vooral uit eengezinswoningen. Klik op de afbeelding hiernaast voor een vergroting. 

Belangrijke 'motoren'
Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke ‘motoren’ op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen, voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaPark Kerkrade Zoo en het in 2010 volledig nieuw geopende Carboonplein. 

Gezamenlijke aanpak
De grote opgaven, waar de regio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, gelden ook voor Kerkrade-West. Dalende inwoneraantallen versterken de problemen op sociaal en economisch gebied en vragen om een gezamenlijke aanpak. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken de gemeente Kerkrade, provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg en HEEMwonen aan een nieuwe toekomst voor Kerkrade-West. Wij gaan daarbij uit van kansen. Hoe maken we van Kerkrade-West een aantrekkelijke wijk? Gezamenlijk hebben we een stadsdeelvisie opgesteld voor het gebied waarin we vier scoringskansen benoemen: wonen en leven, werken en winkelen, natuur en duurzaamheid, recreatie en bereikbaarheid. Dit zijn de gebieden die we willen aanpakken. Klik hier voor de publieksvriendelijke versie van de stadsdeelvisie

West wint aan ruimte
Door uitvoering van de Stadsdeelvisie wint Kerkrade-West leertlijk aan ruimte. Minder bewoners betekent minder huizen. Daardoor ontstaat ruimte, ruimte om meer groen en meer recreatie in de buurt te brengen. Daarom vindt de uitvoering van de Stadsdeelvisie plaats onder de noemer 'West wint aan ruimte'. Voor meer informatie over de deelprojecten kunt u terecht op de website www.westwint.nl.