Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Ook de woonomgeving, de buurt en de voorzieningen maken daar deel van uit. Leefbaarheid bepaalt voor een groot deel uw woonplezier. HEEMwonen zet zich in voor een goed woon- en leefklimaat omdat wij vinden dat onze bewoners met plezier moeten kunnen wonen in een prettige woonomgeving. Onze wijkbeheerders houden toezicht in de vijf wijken van HEEMwonen zodat deze schoon en veilig zijn én blijven. De wijkconsulenten zijn verantwoordelijk voor het behoud en verbeteren van de sociale dynamiek en cohesie in uw wijk en de uitvoering van sociale projecten.

Wij willen bewoners activeren en ondersteunen buurtinitiatieven via het leefbaarheidsfonds.

Hennepteelt en drugs zijn in onze woningen verboden.

HEEMpanel: denk mee!

Het HEEMpanel is ons nieuwe, online huurderspanel. Denk mee en word lid! Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.