Leefbaarheidsfonds


Het leefbaarheidsfonds wordt gevuld door HEEMwonen en beheerd door de commissie leefbaarheidsfonds. Deze commissie bestaat uit huurdersvertegenwoordigers en krijgt (administratieve) ondersteuning van HEEMwonen. De commissie brengt advies uit aan HEEMwonen over het wel of niet toekennen van een bijdrage en de hoogte van het bedrag.

Het leefbaarheidsfonds is vóór en dóór huurders. HEEMwonen is geen partij in de toekenning of afwijzing van de bijdrage. HEEMwonen vervult een administratieve rol. Als het gaat om aanpassingen aan gebouwen of tuinen, kan HEEMwonen ook een adviserende rol hebben voor de commissie leefbaarheidsfonds.

De voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • Het gaat om een initiatief in straten, wijken of complexen van huurders van HEEMwonen, of in wijken met veel huurwoningen van HEEMwonen.
 • Aanvragen worden ingediend door individuele huurders, groepen van huurders, bewoners­verenigingen en welzijnsorganisaties. Ook een wijkbeheerder, technisch beheerder of wijkconsulent kan een aanvraag indienen in het belang van en namens de huurders, bewonersgroep en/of bewonersvereniging.
 • Het initiatief levert een bijdrage aan de leefbaarheid, de sociale samenhang of de betrokkenheid van bewoners in een wijk en moet vallen onder één van de volgende thema’s: schoon, veilig, groen, ontmoeting, betrokkenheid en/of zorg voor elkaar.
 • Er is een duidelijk plan met een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven, eventueel aangevuld met offertes. Verder staan het aantal deelnemers aan de activiteit, de geplande datum en locatie vermeld in het plan.
 • Het plan is bedacht en wordt uitgevoerd door vrijwilligers uit de straat, wijk, complex of buurt. De aanvrager  is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, het beheer en het eventuele onderhoud.
 • De aanvrager levert zelf een bijdrage aan de uitvoering van het initiatief. Die bijdrage kan zowel in tijd als in geld zijn.
 • De commissie leefbaarheidsfonds kan de aanvrager verzoeken om aanvullende informatie te sturen. Mocht deze binnen twee weken uitblijven, vervalt automatisch de aanvraag.
 • De financiële bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor het ingediende initiatief.
 • De gevraagde financiële bijdrage is proportioneel ten opzichte van het initiatief/de activiteit en het aantal deelnemers dat daarmee bereikt wordt.
 • Per initiatief moet een aanvraag ingediend worden. Meerdere initiatieven in één aanvraag behandelen we niet. Als er sprake is van een jaarlijks terugkerend initiatief, moet jaarlijks een aanvraag ingediend worden.

U kunt géén aanvraag doen bij het leefbaarheidsfonds van HEEMwonen als uw aanvraag:

 • een commercieel, politiek of religieus doel of karakter heeft;
 • in strijd is met de visie en het beleid van HEEMwonen;
 • een woningaanpassing is die normaal gefinancierd wordt vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • een vergoeding van uren is die door andere organisaties wordt gemaakt
 • bedoeld is voor een individueel persoon
 • reeds gefinancierd wordt met reguliere financiële middelen vanuit bijvoorbeeld HEEMwonen of de gemeente.
 • consumpties bij reguliere open activiteiten betreft (bijvoorbeeld huiskamerprojecten)
 • huur van een locatie voor open activiteiten betreft (bijvoorbeeld huiskamerprojecten)
 • een brunch, lunch of diner is
 • sponsoring betreft

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt gebruik maken van het aanvraagformulier. Klik hier om direct het formulier online in te vullen of vraag het aanvraagformulier aan via het servicecentrum van HEEMwonen, bereikbaar op telefoonnummer (045) 645 44 44 of via e-mail: info@heemwonen.nl
Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier neemt de commissie leefbaarheidsfonds HEEMwonen in behandeling.

Wat te doen na afloop?

HEEMwonen ontvangt graag een digitale foto (rechtenvrij) met samenvattende tekst van de activiteit. Stuur dit naar info@heemwonen.nl.
Binnen drie weken na het initiatief dient de aanvrager een eindafrekening in, met bijbehorende facturen en aankoopbonnen. Als er geld over is, stort u dit bedrag terug op de bankrekening van HEEMwonen. Ook als het initiatief niet doorgaat, stort u het ontvangen bedrag terug.

TIP

Bekijk altijd of uw activiteit een vergunning van de gemeente nodig heeft. Deze kunt u zelf aanvragen.
Heeft u een groter plan en heeft u meer financiële bijdragen nodig? Zoek dan naar overige fondsen en bekijk of lokale ondernemers u kunnen ondersteunen.

Aan bovenstaande voorwaarden kunt u geen rechten ontlenen. De commissie leefbaarheidsfonds HEEMwonen behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken. Ook kan de commissie leefbaarheidfonds HEEMwonen ten behoeve van de inhoudelijke beoordeling contact met u opnemen voor aanvullende informatie. Een uitspraak van deze commissie is bindend.

Klik hier voor de toekenningen vanuit het leefbaarheidsfonds in 2016

HEEMpanel: denk mee!

Het HEEMpanel is ons nieuwe, online huurderspanel. Denk mee en word lid! Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.