Samenwonen / medehuurderschap

Woont u samen? Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Er zijn verschillende mogelijkheden om medehuurder te worden.

Wanneer is sprake van medehuurderschap?
Een echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is automatisch medehuurder, zolang hij in dezelfde woning woont als de huurder en bij de gemeente op dit adres staat ingeschreven. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Aanvragen van het medehuurderschap is in dit geval niet nodig. Verhuist de huurder of komt hij te overlijden? De medehuurder wordt dan automatisch (hoofd)huurder.

Wanneer moet ik medehuurderschap aanvragen?
Staat u als huisgenoot niet op de huurovereenkomst en wilt u dezelfde rechten en plichten als de huurder? Dien dan samen met de huurder een verzoek tot medehuurderschap in bij HEEMwonen via het aanvraagformulier medehuurderschap. Dit is niet nodig als u echtgenoot of geregistreerd partner bent van de huurder.

U krijgt schriftelijk bericht van HEEMwonen of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

Voorwaarden medehuurderschap
Om medehuurder te worden, gelden een aantal voorwaarden:

  • U staat tenminste twee jaar op het betreffende adres ingeschreven bij de gemeente Kerkrade of Landgraaf.
  • De huurder en u voeren een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
    Het samenwonen van ouder en kind valt hier niet onder (zie hieronder).
  • U vraagt het medehuurderschap niet aan met als doel op korte termijn huurder te worden van de woning.

Bent u medehuurder geworden?
Vanaf dat moment bent u net als de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Heeft de medehuurder niet langer het hoofdverblijf in de woning, dan verliest hij automatisch de status van medehuurder. Als de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder eindigt, wordt de medehuurderautomatisch huurder als hij in woning blijft wonen.

Kunnen inwonende kinderen medehuurder worden?
Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden.
Woont een volwassen kind bij de ouder(s) in om hen te verzorgen, dan kan sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan wel een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan. De woonmakelaar van HEEMwonen bepaalt of sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en of aan de andere twee eisen die hiervoor zijn vermeld, wordt voldaan.

Aanvragen medehuurderschap
U kunt medehuurderschap aanvragen door het aanvraagformulier medehuurderschap in te vullen, samen met de huurder te ondertekenen  en in te leveren bij HEEMwonen. De handtekening van de huurder is nodig, zodat helder is dat de huurder achter uw aanvraag staat. De volgende bijlagen zijn noodzakelijk:

  • Een bewijs van inschrijving met uw woonverleden. Hieruit moet bijvoorbeeld blijken dat u minimaal twee jaar op het betreffende adres staat ingeschreven. Dit bewijs van inschrijving kunt u opvragen bij de gemeente.
  • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de aanvrager.

Samenwonen
Gaat u samenwonen? Het is niet nodig om dit te melden aan HEEMwonen. Na twee jaar kan uw partner bij HEEMwonen het medehuurderschap aanvragen. Gaat u trouwen of kiest u voor een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt uw partner wettelijk gezien direct de status van medehuurder.

Meer informatie vindt u onder veelgestelde vragen.

HEEMpanel: denk mee!

Het HEEMpanel is ons nieuwe, online huurderspanel. Denk mee en word lid! Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.