Missie & Visie

Welkom bij HEEMwonen
Dat is de naam van het animatiefilmpje waarin u kunt zien en horen wie wij zijn en waar wij voor staan. Start het filmpje door op de afbeelding hiernaast te klikken.

 

Onze historie
HEEMwonen is op 1 januari 2013 ontstaan uit een fusie van Woonmaatschappij Hestia groep, Woningstichting Ubach over Worms en Woningstichting Land van Rode.

Onze missie
Wij zetten ons in voor voldoende betaalbare woningen en maken samen met huurders en partners het verschil als het om samenleven gaat.    

Onze visie
Onze visie geeft aan wie we als corporatie willen zijn:
1. De huurder staat centraal 
2. Onze maatschappelijke inzet, samen met anderen 
3. Onze organisatie: een grensverleggend maatschappelijk bedrijf 

Ons ondernemingsplan
Onze plannen voor de komende jaren staan in ons ondernemingsplan
"Welkom bij HEEMwonen, wat kunnen wij voor u doen".
Het ondernemingsplan is op een bijzondere manier tot stand gekomen. We zijn aan tafel gegaan met huurders en andere belanghouders om te vragen welke wensen en ideeën zij hebben. Wat doet HEEMwonen goed? Maar vooral: wat kan beter? Onze insteek was: luisteren. Uit deze bijeenkomsten zijn veel ideeën naar voren gekomen, waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Het resultaat: een compact ondernemingsplan op hoofdlijnen.
Benieuwd naar onze plannen? Klik op de afbeelding.

 

Onze naam: HEEMwonen
In het Nederlands zijn huis en thuis twee verschillende woorden, met elk een eigen betekenis. In het Limburgs volstaat één woord: 'heem'.

Heem maakt duidelijk dat een woning meer is dan een verzameling bakstenen. Heem is waar je je geborgen voelt en waar je helemaal jezelf kunt zijn. Heem is waar je de weg kent en waar ze jou kennen. Heem ben je op je best. Heem ben je thuis!

Met de naam HEEMwonen maken we duidelijk dat we een corporatie zijn waar je thuis bent. Onze wortels liggen in Kerkrade en Landgraaf. We zijn als corporatie thuis in de buurt. We kennen de mensen én de wijken. En de mensen kennen ons. Veel van onze medewerkers komen er per slot van rekening zelf vandaan. We weten de weg en spreken de taal.

HEEMwonen: waar je thuis bent.