Nieuwenhagen (Landgraaf)

Nieuwenhagen is de meest centrale wijk van de gemeente Landgraaf en heeft een authentieke kern, net als de twee andere wijken van Landgraaf. De wijk is geschikt voor jong en oud, mede dankzij het zeer gevarieerde woningaanbod: van appartementen mét en zonder lift tot eengezinswoningen, van rust en groen tot levendig en centraal. In Nieuwenhagen vindt u wat u zoekt. 

Voorzieningen
Vanwege de centrale ligging in Landgraaf beschikt Nieuwenhagen over het grootste winkelcentrum van Landgraaf, namelijk ‘Op de Kamp'. U kunt hier gratis parkeren. Op de Kamp bevat een ruim winkelaanbod van supermarkten, kledingwinkels en reisbureaus.Ook het gemeentehuis en het politiebureau vindt u hier. 

Naast dit optimale winkelaanbod biedt Nieuwenhagen ook de nodige ontspanningsmogelijkheden. Een wandel- of fietstocht over de aangrenzende Brunsummerheide is de ideale manier om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte.
De gemeenschap in Nieuwenhagen heeft een actief verenigingsleven.
In Nieuwenhagen hoeft u zich dus niet te vervelen.

 


Samenwerking
De gemeente Landgraaf, HEEMwonen, Provincie Limburg en Parkstad Limburg hebben de handen in elkaar geslagen om de wijken Nieuwenhagen en Lichtenberg ook voor toekomstige generaties te behouden als een wijk waar het goed leven, wonen en werken is. Nieuwenhagen maakt deel uit van de Limburgse Wijkenaanpak en vormt één van de vijf wijken in Parkstad Limburg waar de bevolkingskrimp grote gevolgen zal hebben. Samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben wij een toekomstvisie opgesteld. In het Wijkontwikkelingsplan hebben wij deze ideeën en wensen vertaald naar concrete projecten in de wijk. Zowel op het sociale als op het ruimtelijke vlak liggen er dus grote uitdagingen!

Waarom het Wijkontwikkelingsplan Nieuwenhagen-Lichtenberg?
Het aantal inwoners in Nieuwenhagen en Lichtenberg neemt de komende jaren af door vergrijzing (meer senioren) en ontgroening (minder jongeren). Door de krimp van de bevolking zijn in de toekomst minder woningen nodig. Bovendien zijn ook de woon- en leefwensen van de bewoners in de loop van de jaren veranderd. Dit alles is de reden dat er wat moet veranderen in Nieuwenhagen-Lichtenberg en dat HEEMwonen haar woningbestand onder de loep neemt. Woningen die niet meer aan de wensen voldoen worden aangepast of maken plaats voor nieuwbouw, groen en meer  ruimte in de buurt. Dat betekent dus dat er woningen gesloopt  worden om leegstand en verloedering te voorkomen. Ook voorkomen we dat de leefbaarheid onder druk komt te staan.

Het eerste project uit dit wijkontwikkelingsplan, de Surinametuin, is klaar. Op vrijdag 31 mei 2013 is de Surinametuin officieel geopend. De oudste en jongste omwonende hebben samen met Jack Vinken (directeur-bestuurder HEEMwonen), Freed Janssen en Andy Dritty (wethouders gemeente Landgraaf) en Noël Lebens (gedeputeerde provincie Limburg) een boom geplant.De tuin werd meteen gebruikt waarvoor hij bedoeld is. De oudere buurtbewoners ontmoetten elkaar en praatten gezellig bij onder het genot van een hapje en een drankjeDe kinderen uit de buurt vermaakten zich uitstekend op de nieuwe speeltoestellen.Het wijkontwikkelingsplan en daarmee ook de aanleg van de Surinametuin is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het transformatiefonds van Parkstad Limburg en de provincie Limburg.
Bekijk hier de film over de totstandkoming van de Surinametuin

Klik hier voor een overzicht van de projecten uit het wijkontwikkelingsplan.

Herhuisvesting
De bewoners van de woningen die gesloopt worden  kunnen een afspraak maken voor een gesprek met een wijkconsulent van HEEMwonen. Dit gesprek kan plaatsvinden op kantoor of bij de bewoners thuis. De wijkconsulent bespreekt in alle rust hun persoonlijke situatie, beantwoordt vragen en geeft nuttige tips. De bewoners krijgen voorrang bij een woningtoewijzing. Vóór de sloop is een sociaal statuut opgesteld waarin alle rechten en plichten van de bewoners en HEEMwonen staan. Een onderdeel van dit statuut is een tegemoetkoming in de verhuiskosten en de inrichtingskosten voor de nieuwe woning.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen over het wijkontwikkelingsplan, dan kunt u terecht bij de medewerkers van ons servicecentrum, bereikbaar via (045) 645 4444. Zij staan u graag te woord.

Klik hier voor een overzicht van de projecten van HEEMwonen