Onze maatschappelijke inzet, samen met anderen

 

Mensen in kwetsbare posities kunnen op ons rekenen. We zijn aanspreekbaar op het bieden van voldoende goede en betaalbare woningen en een prettige, veilige leefomgeving. Dat beschouwen we als onze kerntaak.

We willen er toe doen in het belang van onze huurders en hun buurt en werken actief samen aan “gebiedsontwikkeling en wonen”. We hebben hiervoor andere partijen nodig, zoals zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, gemeenten en collega-corporaties. We zoeken de samenwerking op binnen de regio Parkstad Limburg en de provincie, steeds vanuit onze kernactiviteit “wonen”. We hebben een duidelijke visie op de regio en zitten aan tafel waar belangrijke beslissingen genomen worden.