Onze organisatie: een grensverleggend maatschappelijk bedrijf

Maatschappelijk bedrijf
We zijn een maatschappelijke organisatie en pakken in buurten vraagstukken op het gebied van wonen actief op.

Innovatief vastgoedbedrijf

Daarnaast zijn we een innovatief vastgoedbedrijf. Door het duurzaam exploiteren en ontwikkelen van vastgoed kunnen we maatschappelijke prestaties blijven leveren.  

Financieel gezond
We moeten financieel gezond zijn om ons werk goed te kunnen doen. Hiervoor is een solide bedrijfsvoering nodig. In de keuzes die we maken stellen we het volkshuisvestelijke belang voorop.

Kernwaarden
In ons handelen zijn we betrokken, ondernemend en duidelijk. Dat zijn onze kernwaarden.