nieuws

Visitatierapport beschikbaar

15 augustus 2016

Begin dit jaar heeft HEEMwonen een visitatie laten uitvoeren. Een onafhankelijk bureau, Ecorys heeft onderzoek gedaan naar onze prestaties over de afgelopen vier jaar en heeft gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van onze huurders en belanghouders. Wat betekenen wij voor onze huurders? Hoe betrekken wij interne en externe belanghebbenden bij ons beleid? Hebben we onze beloften waargemaakt? Zo hebben interne en externe belanghouders onze prestaties beoordeeld.

Mooie resultaten
Wij zijn trots op het gemiddelde cijfer van 7,4. De visitatiecommissie is positief over ons maatschappelijk presteren in de breedte. De cijfers op de vier onderdelen variëren van een 7 tot een 8.
Wij vinden het belangrijk om open te zijn over onze prestaties, daarom vindt u hieronder het volledige eindrapport met daarin ook onze reactie op de bevindingen (recensie). Wilt u snel een beeld krijgen van de resultaten van onze visitatie? Leest u dan de samenvatting. Klik hier voor het visitatierapport.  

Aandachtspunten
Hoe blij wij ook zijn met de mooie cijfers, we hebben ook aandachtspunten meegekregen. Deze vinden wij minstens zo belangrijk. Hiermee gaan we aan de slag. Als lerende en verbeterende organisatie willen wij onze prestaties namelijk voortdurend verbeteren.
Zo constateert de commissie dat er wat betreft de interactie met huurders werk aan de winkel is. Ook is het belangrijk dat HEEMwonen het gesprek aangaat met belanghebbenden over onze beleidsvorming.
Deze punten hebben we ons ter harte genomen. Zo zijn we aan tafel gegaan met huurders en andere belanghouders om te vragen welke wensen en ideeën zij hebben voor ons nieuwe ondernemingsplan.

Bedankt
Wij bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan onze visitatie!