Ubach over Worms (Landgraaf)

Ubach over Worms is een hechte gemeenschap in Landgraaf, opgebouwd uit de buurten Brunssummerheide, Abdissenbosch, Namiddagsche Driessen, Parkheide, Waubach, Lauradorp, Rimburg en Groenstraat. De wijk Ubach over Worms heeft een historisch dorpse en landelijke identiteit.  De wijk is echter ook groot en heeft voldoende voorzieningen om een volwaardig ‘stadsdeel te zijn’. Er wonen relatief veel gezinnen met jonge kinderen. Eengezinswoningen overheersen in het straatbeeld. De vergrijzing is wel aanwezig, maar in mindere mate dan andere delen van de regio.

Toekomstvisie

De wensen en ideeën van de bewoners en ondernemers zijn vertaald naar de toekomstvisie van Ubach over Worms. Prognoses over de ontwikkeling van het aantal huishoudens, de samenstelling hiervan én de behoefte aan de diverse typen woningen zijn ook in de visie opgenomen. 

De doelstellingen van de toekomstvisie zijn:  
Sociaal

  • Meer samenhang en samenwerking tussen de bestaande voorzieningen, accommodaties en projecten.

  • De bewoners moeten de bestaande voorzieningen makkelijker kunnen gebruiken.

  • Sociale participatie van bewoners bevorderen om eenzaamheid en isolement te voorkomen.

Fysiek

  • Het verbeteren van de verkeersveiligheid.

  • Aandacht voor goed winkelaanbod.

  • De dorpse sfeer behouden.

  • Hergebruik van publieke gebouwen.

  • Ontmoetingsfaciliteiten voor jongeren.

  • Vergroenen van de buurtenen beter onderhouden van de groenvoorzieningen.

Bewonersparticipatie
De visie is mede dankzij de inbreng van de bewoners van Ubach over Worms tot stand gekomen. Alle inwoners van Ubach over Worms hebben in oktober 2012 een wenskaart ontvangen waarop ze konden schrijven wat hun toekomstbeeld voor de wijk is. Ook is er een bewonersbijeenkomst geweest waarin door middel van verschillende workshops de wensen en ideeën voor de wijk zijn besproken. Dan heeft er nog een workshopsessie plaatsgevonden bij het Charlemagne College, locatie Eijkhagen. Het totaal van wensen en ideeën is meegenomen in de toekomstvisie.

Uitvoering
De wensen van de bewoners, bovenstaande doelstellingen en de toekomstige woningbehoefte zijn de basis voor een aantal concrete projecten zoals de realisatie van het Centrumplan Waubach,  De uitgebreide renovatie van de woningen aan de Churchillstraat en de herontwikkeling van de Pastoor Jos Petersstraat.

Klik hier voor een overzicht van de projecten van HEEMwonen