Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging. Begin 2021 controleerde HEEMwonen welke huurders recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Die controle deden we met gegevens van de Belastingdienst. Of u recht heeft op huurverlaging hangt af van uw huishoudgrootte en uw inkomen in 2019. Als u recht heeft op huurverlaging, doet HEEMwonen u een huurprijsvoorstel. U hoeft daarvoor niets te doen.

Het gaat om huurders met inkomens en huurprijzen in de volgende categorieën.

Samenstelling huishouden  inkomen lager dan kale huur hoger dan
1 persoon €23.725,- €633,25
1 persoon met AOW €23.650,-  €633,25
2 personen   €32.200,- €633,25
2 personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)   €32.075,- €633,25
3 of meer personen   €32.200,- €678,66
3 of meer personen (minstens 1 in de AOW-leeftijd)    €32.075,- €678,66
     

Viel u in 2019 al in de inkomenscategorie waarmee u recht heeft op huurverlaging?

Dan hoeft u niets te doen. Wij doen u uiterlijk op 1 april 2021 een voorstel voor huurverlaging.

Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad waarmee u in de categorie voor huurverlaging bent beland?

Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Als uw inkomen minstens zes maanden onder de geldende inkomensgrens ligt heeft u recht op huurverlaging.
U moet dit wel zelf aanvragen bij HEEMwonen.
In alle gevallen geldt; Krijgt u huurverlaging? Dan gaat deze in op de 1e dag van de 2e maand na de datum van het huurprijsvoorstel.
Een voorbeeld: U ontvangt in februari een huurverlagingsvoorstel van ons. Dan gaat de huurverlaging in op 1 april 2021. Ontvangt u het voorstel in maart? Dan gaat de huurverlaging in op 1 mei 2021.

Vanaf wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

Huurders met een inkomensdaling na 2019 kunnen vanaf 1 januari 2021 huurverlaging aanvragen. Huurverlaging kan het hele jaar worden aangevraagd.

Hoeveel wordt de huur verlaagd?

Dat hangt van de huidige hoogte van de huur af. De huur wordt verlaagd tot net onder de aftoppingsgrens die geldt voor uw type huishouden. Is uw huur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u dus een fikse huurverlaging. Zit u maar een paar euro boven de aftoppingsgrens? Dan gaat het om een kleine huurverlaging.

Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag?

De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts veertig procent van vergoed, gaat u er door een huurverlaging wel altijd op vooruit. Per huishouden komt de gemiddelde netto besparing aan huurlasten neer op € 40 per huishouden. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken berekend. 

Meer informatie over de wet eenmalige huurverlaging

Meer informatie vindt u ook op de website van de Woonbond: www.woonbond.nl
En op de website van de overheid: via deze link