Huur betalen

Bij HEEMwonen betaalt u de huur bij voorkeur per automatische incasso vooruit. De huur van mei betaalt u dus uiterlijk op 1 mei. Betaalt u nog niet per automatische incasso en wilt u dat veranderen? Op mijn HEEMwonen regelt u dit makkelijk zelf. Kunt u door omstandigheden de huur niet automatisch laten afschrijven van uw rekening? Dan kunt u de huur zelf naar onze rekening overboeken. Vermeld hierbij altijd uw klantnummer. Uw klantnummer vindt u op mijn HEEMwonen. Ons rekeningnummer is NL16 RABO 0172090377.

Kunt u de huur tijdelijk even niet betalen?

Lukt het soms even niet om de huur op tijd te betalen? Neem contact op met een van onze incassoconsulenten. Zij maken samen met u afspraken over hoe u huurachterstand kunt voorkomen of wegwerken. Stuur een mail naar info@heemwonen.nl of bel naar (045) 645 44 44. Lees voor meer informatie de folder Huur betalen en huurachterstand.

Huurtoeslag

Is de huur in verhouding tot uw inkomen erg hoog? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Deze toeslag wordt toegekend en uitgekeerd door de Belastingdienst. U kunt het aanvraagformulier voor huurtoeslag opvragen via de Belastingtelefoon: 0800 0543 of ga naar www.toeslagen.nl.

De huur die u aan ons betaalt, bestaat uit:

Kale huur
De kale huur is de prijs die u betaalt voor het gebruik van de woning en eventuele gemeenschappelijke ruimten. We berekenen deze aan de hand van het wettelijke puntenstelsel. Op de website van de huurcommissie kunt u een huurprijscheck uitvoeren. Als u de huurprijscheck volledig hebt ingevuld, krijgt u een indicatie van de maximale huur van uw woning.  

Servicekosten
Servicekosten zijn het bedrag voor bijkomende diensten zoals de glasverzekering, het serviceabonnement, de wijkbeheerder (= huismeester), het groenonderhoud en het schoonhouden van algemene ruimten in wooncomplexen zoals lift en trappenhuis. In sommige woongebouwen vallen ook de kosten van gas, water en elektra onder de servicekosten. Om welke servicekosten het in uw geval gaat, staat in uw huurcontract.

Huurverhoging

Eén keer per jaar, op 1 juli, past HEEMwonen de huurprijs aan. Bij de huurverhoging volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. Het definitieve percentage van de huurverhoging komt tot stand in overleg met de huurdersorganisatie van HEEMwonen. Lees hier meer over de jaarlijkse huurverhoging