Huur verhoging

HEEMwonen zet zich in voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen. We investeren in bestaande woningen, nieuwbouw en de leefbaarheid in onze wijken. Ook blijven we de komende jaren investeren in energiebesparing. Daarom wordt elk jaar op 1 juli de huur verhoogd. In april ontvangt u een brief met informatie over de huurprijs van uw woning. Bij het bepalen van de huurverhoging houden we ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Het definitieve percentage van de huurverhoging komt daarna tot stand in overleg met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH).

Huur betalen

Betaalt u de huur per automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. De huurprijs wordt automatisch aangepast. Maakt u de huur zelf over? Denk er dan aan om het juiste bedrag over te maken. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.

Huurverhoging HEEMwonen ruim onder landelijk toegestane bedrag

Woningcorporaties mogen de huurprijs met maximaal 4,1% verhogen. Bij HEEMwonen is de gemiddelde huurverhoging in 2019 1,06%. Hiermee zitten we ruim onder de toegestane huurverhoging én onder het advies van Aedes en de Woonbond. Voor woningen waarvoor een sociaal statuut van kracht is, verhogen we de huur niet. Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de huren van woningen die op dit moment projectmatig grootschalig gerenoveerd worden, eenmalig niet te verhogen.

Huurverhoging kan verschillen

Het is ons doel dat huizen een huurprijs hebben die bij dat huis past. Soms hebben gelijke woningen een verschillende huurprijs. Dat komt omdat bewoners bijvoorbeeld al lang in hetzelfde huis wonen en de huurprijs minder hard met de inflatie is meegegroeid. We zijn vorig jaar al gestart om die verschillen in huurprijs weg te werken. Daardoor krijgen sommige huurders een huurverhoging van 1,6% (gelijk aan de inflatie), voor anderen stijgt de huurprijs minder of zelfs helemaal niet. Deze aanpak heet de huursombenadering. In dit filmpje wordt helder uitgelegd hoe dit werkt. Door de huursombenadering kan de huurverhoging per woning verschillen.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt op deze manier bezwaar maken:

1.  Print het bezwaarschrift huurverhoging van de Huurcommissie, vul het formulier in en stuur het naar HEEMwonen. 
2.  Maak een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.
3.  Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni hebben ontvangen.
4.  Is HEEMwonen het niet eens met uw bezwaar? Vraag dan de Huurcommissie om een (bindende) uitspraak te doen.

Meer informatie?

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging staat in het huurbulletin. Heeft u een vraag? Bel (045) 645 44 44 of stuur een e-mail naar info@heemwonen.nl. Wij helpen u graag!