Huurverhoging

HEEMwonen zet zich in voor voldoende beschikbare en betaalbare woningen. We investeren in bestaande woningen, nieuwbouw en de leefbaarheid in onze wijken. Ook blijven we de komende jaren investeren in energiebesparing. Daarom wordt elk jaar op 1 juli de huur verhoogd. In april ontvangt u een brief met informatie over de huurprijs van uw woning. Bij het bepalen van de huurverhoging houden we ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Het definitieve percentage van de huurverhoging komt daarna tot stand na overleg met het Centraal Huurders Overleg HEEMwonen (CHOH).

Verandert uw huurbedrag? Vergeet het niet aan te (laten) passen!

U bent zelf verantwoordelijk voor het correct en tijdig betalen van de huur. Denk er daarom aan dat u vanaf 1 juli 2020 het juiste huurbedrag betaalt. Betaalt iemand anders de huur voor u, zoals bijvoorbeeld uw bank of bewindvoerder? Geef de nieuwe huur dan op tijd aan hen door. Betaalt u via accept e-mail of automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen, wij passen het bedrag voor u aan.

Huurverhoging HEEMwonen gemiddeld 2,34%

Woningcorporaties mogen de huurprijs met maximaal 5,10% verhogen. Bij HEEMwonen is de gemiddelde huurverhoging in 2020, 2,34%. Hiermee zitten we ruim onder de toegestane huurverhoging én onder het advies van Aedes en de Woonbond. Voor woningen waarvoor een sociaal statuut van kracht is, verhogen we de huur niet.

Huurverhoging kan verschillen

Het is ons doel dat huizen een huurprijs hebben die bij dat huis past. Soms hebben gelijke woningen een verschillende huurprijs. Dat komt omdat bewoners bijvoorbeeld al lang in hetzelfde huis wonen en de huurprijs minder hard met de inflatie is meegegroeid. We zijn vorig jaar al gestart om die verschillen in huurprijs weg te werken. Daardoor krijgen sommige huurders een huurverhoging van 2,60% (gelijk aan de inflatie), voor anderen stijgt de huurprijs meer, minder of zelfs helemaal niet. Deze aanpak heet de huursombenadering. In dit filmpje wordt helder uitgelegd hoe dit werkt. Door de huursombenadering kan de huurverhoging per woning verschillen.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? U kunt op deze manier bezwaar maken:

1.  Print het bezwaarschrift huurverhoging van de Huurcommissie, vul het formulier in en stuur het naar HEEMwonen. 
2.  Maak een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.
3.  Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni hebben ontvangen.
4.  Is HEEMwonen het niet eens met uw bezwaar? Vraag dan de Huurcommissie om een (bindende) uitspraak te doen.

Wat als u te duur woont? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurbevriezing of huurverlaging. 

Dit hangt af van uw huurprijs, hoeveel mensen in uw huis wonen en hoeveel alle bewoners samen verdienen. U moet wel al minstens zes maanden te duur wonen. Als u door pensionering in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging, dan hoeft u niet 6 maanden te wachten. De aanvraag kan dan direct gedaan worden.
Op de website van de Woonbond kunt u checken of u hiervoor in aanmerking komt. Klik hier en doe de check. Hieruit volgt of u in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging. Ook volgt dan een voorbeeldbrief die past bij uw situatie. Voor de aanvraag moet u de volgende gegevens meesturen:
 
1. Uw aanvraag. Bijvoorbeeld de voorbeeldbrief van de Woonbond. Vul deze brief in en stuur deze op.
2. Uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP). Deze kunt u opvragen bij uw gemeente. Wij willen namelijk controleren hoeveel personen op uw adres zijn inschreven.
3. Voor de beoordeling moeten wij de inkomensgegevens van alle volwassenen die op uw adres zijn ingeschreven controleren. Uw inkomensgegevens kunt u aantonen door een formulier Inkomensverklaring mee te sturen samen met recente salarisstroken of uitkeringsgegevens. De Inkomensverklaring is op te vragen via de website van de Belastingdienst.
 
Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen. Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging niet doorgaat. Dat moet u aanvragen vóórdat de jaarlijkse huurverhoging ingaat (1 juli 2020). De uiterste datum voor het indienen van een aanvraag voor huurbevriezing is 30 juni. Eventuele niet tijdig verwerkte huuraanpassingen kunnen achteraf worden verrekend.
 
U kunt uw gegevens uiterlijk 30 juni 2020 versturen per e-mail naar info@heemwonen.nl, per post naar postbus 135, 6460 AC Kerkrade of afleveren bij ons kantoor. Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen zal een medewerker van HEEMwonen nagaan of u inderdaad in aanmerking komt voor huurbevriezing of huurverlaging. Hierover ontvangt u zo snel mogelijk bericht.

 

Meer informatie?

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging staat in het huurbulletin. Heeft u een vraag? Bel (045) 645 44 44 of stuur een e-mail naar info@heemwonen.nl. Wij helpen u graag!