Huurverhoging

Eén keer per jaar, op 1 juli, verhoogt HEEMwonen de huurprijs. Dat is nodig om investeringen in bestaande woningen, nieuwbouw en leefbaarheid te kunnen blijven doen. Ook blijven we de komende jaren investeren in energiebesparing. Bij de huurverhoging volgen we de richtlijnen van de Rijksoverheid. De minister geeft jaarlijks aan met hoeveel procent de huur maximaal verhoogd mag worden. Het definitieve percentage van de huurverhoging komt tot stand in overleg met de huurdersorganisatie van HEEMwonen. Wij streven hierbij naar een evenwichtige prijs-kwaliteitverhouding. Jaarlijks ontvangt u vóór 1 mei een brief van ons over de huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Neem dan de juiste stappen om bezwaar in te dienen:
1.  Print het bezwaarschrift huurverhoging van de Huurcommissie, vul het in en stuur het naar HEEMwonen.
     Dit formulier kunt u ook opvragen door te bellen met (045) 645 44 44.
2.  Maak een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.
3.  Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift uiterlijk 30 juni hebben ontvangen.
4.  Is HEEMwonen het niet eens met uw bezwaar? Vraag dan de Huurcommissie om een (bindende) uitspraak te doen.

Huurverhoging 2018

Het percentage waarmee we de huur verhogen ligt dit jaar tussen 0% en 2,5%. Gemiddeld voor HEEMwonen leidt dit tot een huurverhoging van 0,92% per 1 juli 2018. Hiermee zitten we ruim onder de huurverhoging die het kabinet toestaat én blijven we ruim onder de inflatie van 1,4%. We verhogen de huur niet van woningen waarvoor een sociaal statuut van kracht is. Bijvoorbeeld bij woningen die gesloopt worden.

Huurverhoging kan verschillen

De huurverhoging van uw woning kan verschillen met die van vergelijkbare woningen in de buurt. Dat komt doordat gelijke woningen soms verschillende huren hebben. Stapsgewijs gaan we die verschillen wegwerken. Sommige woningen krijgen een hogere huurverhoging, andere huren stijgen niet zo veel of misschien wel helemaal niet. In dit filmpje wordt helder uitgelegd hoe de verschillen in huur zijn ontstaan en wat woningcorporaties hier aan gaan doen.

Informatie

Meer informatie over de jaarlijkse huurverhoging staat in het huurbulletin. Heeft u een vraag? Bel (045) 645 44 44 of stuur een e-mail naar info@heemwonen.nl. Wij helpen u graag!