Huur opzeggen

U kunt iedere werkdag van de maand uw huur opzeggen. De minimale opzegtermijn bedraagt één maand. U mag ook langer dan een maand van te voren uw huur opzeggen. Klik op één van de onderstaande afbeeldingen om uw huur op te zeggen.

     

Hoe moet ik de woning achterlaten?

Nadat u de huur heeft opgezegd, maken wij  een afspraak met u voor een vooropname. Dat betekent dat een technisch beheerder van HEEMwonen in uw woning komt kijken of er eventueel nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden voordat u verhuist. Voor de nieuwe huurder is het belangrijk dat u de woning in goede staat, netjes opgeruimd en schoon achterlaat. Om u te helpen hebben wij een checklist gemaakt. Deze checklist kunt u gebruiken bij het opruimen en leeghalen van uw woning. U vindt deze checklist achterin de folder Huur opzeggen en verhuizen. Lees deze goed door!

Als er nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, geven we aan wat dat kost als u dit door HEEMwonen laat uitvoeren. De gemaakte afspraken leggen wij schriftelijk voor u vast. In elk geval moeten de werkzaamheden vóór het einde van de huurperiode zijn uitgevoerd.

Overname

Heeft u uw woning naar eigen wens ingericht met bijvoorbeeld een nieuwe keuken of laminaatvloer? Dan noemen we dat een zelf aangebrachte voorziening. De door u zelf aangebrachte voorzieningen in huis mag u in principe laten zitten, als deze deskundig zijn aangebracht, in goede staat verkeren en dit geen gevolgen heeft voor de verhuurbaarheid van de woning.

Tijdens de vooropname geeft de technisch beheerder aan welke zaken voor overname in aanmerking komen. Als u bepaalde zaken, zoals laminaat of gordijnen, overdraagt aan de nieuwe huurder, tekenen de nieuwe huurder en u een overnameovereenkomst. U levert één exemplaar van de overnameovereenkomst in op het kantoor van HEEMwonen, zodat duidelijk is welke zaken in de woning achterblijven.

Eindopname en eindafrekening

Bij de eindopname controleert de technisch beheerder of alle afspraken zijn nagekomen en levert u de sleutels in. U ontvangt binnen 8 weken na de einddatum van de huur van ons de eindafrekening. Als u de woning niet in goede staat heeft achtergelaten, brengen wij u herstelkosten in rekening. Deze kosten staan vermeld op de eindafrekening. Betaalt u naast de huur servicekosten, dan ontvangt u de afrekening hiervan op een ander moment. Servicekosten rekenen wij namelijk eenmaal per jaar af op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Dit gebeurt in april of mei. Zegt u de huur op in juli, dan duurt het dus bijna een jaar voordat u de afrekening van de servicekosten ontvangt.

Lees de folder Huur opzeggen en verhuizen voor meer informatie.