Achterlaten woning en overname

Nadat u de huur heeft opgezegd, maken wij met u een afspraak voor een vooropname. Dat betekent dat een technisch beheerder van HEEMwonen in uw woning komt kijken of er eventueel nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden voordat u verhuist. Voor de nieuwe huurder is het belangrijk dat u de woning in goede staat, netjes opgeruimd en schoon achterlaat. Omdat de meningen hierover kunnen verschillen, hanteert HEEMwonen een checklist oplevering. U vindt deze checklist achterin de folder Huur opzeggen en verhuizen. Lees deze goed door!

Als er nog werkzaamheden verricht moeten worden, geven we aan wat dat kost als u dit door HEEMwonen laat uitvoeren. De gemaakte afspraken leggen wij schriftelijk voor u vast. In elk geval moeten de werkzaamheden vóór het einde van de huurperiode zijn uitgevoerd.

Overname

Heeft u uw woning naar eigen wens ingericht met bijvoorbeeld een nieuwe keuken of laminaatvloer? Dan noemen we dat een zelf aangebrachte voorziening. De door u zelf aangebrachte voorzieningen in huis mag u in principe laten zitten, mits deze deskundig zijn aangebracht, in goede staat verkeren en de verhuurbaarheid van de woning niet in het gedrang komt.

Tijdens de vooropname geeft de technisch beheerder aan welke zaken voor overname in aanmerking komen. Als u bepaalde zaken, zoals laminaat of gordijnen, overdraagt aan de nieuwe huurder, tekenen de nieuwe huurder en u een overnameovereenkomst. U levert één exemplaar van de overnameovereenkomst in op het kantoor van HEEMwonen, zodat duidelijk is welke zaken in de woning achterblijven.

Eindopname

Tijdens de vooropname maakt de technisch beheerder direct met u een afspraak voor de eindopname. Bij de eindopname controleert de technisch beheerder of alle afspraken zijn nagekomen en levert u de sleutels in.

 

Lees ook de folder Huur opzeggen en verhuizen.