Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Ook de woonomgeving, de buurt en de voorzieningen maken daar deel van uit. Leefbaarheid bepaalt voor een groot deel uw woonplezier. HEEMwonen zet zich in voor een goed woon- en leefklimaat omdat wij vinden dat onze bewoners met plezier moeten kunnen wonen in een prettige woonomgeving. 

Onze medewerkers in de wijk

Onze wijkbeheerders houden toezicht in de vijf wijken van HEEMwonen zodat deze schoon en veilig zijn én blijven. De wijkconsulenten zijn verantwoordelijk voor het behoud en verbeteren van de sociale dynamiek en verbondenheid in uw wijk en de uitvoering van sociale projecten. Zij stellen zich hier aan u voor.

Leefbaarheidsfonds

Wij willen bewoners activeren en ondersteunen buurtinitiatieven via het leefbaarheidsfonds. Dit fonds wordt gevuld door HEEMwonen en beheerd door de commissie leefbaarheidsfonds. Deze commissie bestaat uit huurdersvertegenwoordigers en krijgt (administratieve) ondersteuning van HEEMwonen. De commissie leefbaarheidsfonds HEEMwonen brengt advies uit aan HEEMwonen over het wel of niet toekennen van een bedrag en de hoogte van het bedrag.
Het leefbaarheidsfonds is dus vóór en dóór huurders. HEEMwonen is geen partij in de toekenning of afwijzing van de bijdrage. HEEMwonen vervult een administratieve rol. Indien aanvragen betrekking hebben op fysieke aanpassingen aan gebouwen of tuinen, kan HEEMwonen ook een adviserende rol hebben voor de commissie leefbaarheidsfonds.
Lees meer over het leefbaarheidsfonds.

Hennep en drugs

HEEMwonen staat niet toe dat in haar huurwoningen hennep wordt geteeld of geknipt, zelfs niet dat hiervoor voorbereidende handelingen worden verricht. In onze huurwoningen staan wij geen enkele activiteit toe die op grond van de Opiumwet strafbaar is gesteld. Dit geldt dus ook voor drugshandel en de aanwezigheid van hennep en/of drugs!
Lees meer over hennep en drugs.

Prostitutie

HEEMwonen hanteert met betrekking tot prostitutie een zero tolerance-beleid. Dit betekent dat HEEMwonen het onder geen beding toestaat dat haar woning wordt gebruikt ten behoeve van prostitutie. 

Lees meer over prostitutie.