Het leefbaarheidsfonds

U wilt graag een activiteit organiseren in uw buurt of wooncomplex. Dit juichen wij bij HEEMwonen van harte toe. Iedere vorm van Samen Buurtmaken willen wij graag aanmoedigen.

Bekijk ook deze flyer voor meer duidelijkheid over de aanvraag.

Wat houdt het leefbaarheidsfonds in?

Bij HEEMwonen hebben wij het leefbaarheidsfonds beschikbaar gesteld. Dit zorgt ervoor dat we leefbaarheidsactiviteiten (financieel) kunnen steunen. Het leefbaarheidsfonds wordt geregeld door de commissie leefbaarheidsfonds en is er vóór en dóór huurders.

Hoe kunt u een aanvraag doen?

Om uw aanvraag goed te keuren is het belangrijk dat uw activiteit voldoet aan een aantal geldende voorwaarden.

1.     Voorafgaand aan de activiteit:

 • Het gaat om een activiteit die georganiseerd wordt in straten, wijken en/of wooncomplexen van huurders van HEEMwonen of in wijken met veel huurwoningen van HEEMwonen;

 • De aanvrager is/zijn huurder(s), bewonersvereniging en/of welzijnsorganisatie in samenwerking met een huurder(s). Ook medewerkers van HEEMwonen kunnen een aanvraag indienen in het belang van en/of samenwerking met bovengenoemde partijen;
 • De activiteit in de aanvraag levert een bijdrage aan de leefbaarheid, sociale samenhang of betrokkenheid van bewoners in een wooncomplex, straat of wijk. Als voorbeeld noemen we een thema in het kader van: schoon, heel, veilig, groenvoorziening, ontmoeting, betrokkenheid en/of zorg voor elkaar;
 • In de aanvraag staat duidelijk omschreven welke activiteiten er gedaan worden;
 • Bij de aanvraag zit een (gespecificeerde) begroting/prijsopgave/offerte(s);
 • Het aantal deelnemers aan de activiteit, de datum en locatie wordt benoemd;
 • Bewoners uit de straat/buurt leveren een actieve bijdrage in het organiseren van de activiteit;

2.     Na afloop van de activiteit:

 • Stuurt u ons een (rechten vrije) digitale foto(‘s) en een samenvatting van de uitgevoerde leefbaarheidsactiviteit;

 • Stuurt u alle bonnen in zodat het aangevraagde budget aangetoond kan worden;
 • Is het geld al overgemaakt, maar heeft u hiervan nog budget over? Stort dit bedrag dan binnen 2 weken na de activiteit terug op de bankrekening van HEEMwonen;
 • Is de activiteit onverhoopt niet doorgegaan? Stort dan het gehele ontvangen bedrag binnen 2 weken terug aan HEEMwonen.

Tips om rekening mee te houden!

 • Vindt de leefbaarheidsactiviteit plaats in de openbare ruimte? Dan adviseren wij u altijd om hiervoor tijdig een vergunning aan te vragen bij de Gemeente;

 • Informeer Handhaving over de leefbaarheidsactiviteit, mocht er onverhoopt (geluidsoverlast) voortkomen uit de activiteit, dan zijn zij op de hoogte hiervan.

Uitbetaling van het budget

De aanvragen die binnenkomen bij het leefbaarheidsfonds worden voorgelegd aan de commissie leefbaarheidsfonds. Zij beslissen over het wel of niet toekennen van het aangevraagde bedrag. Zijn er nog onduidelijkheden na het indienen van uw aanvraag? Dan nemen wij telefonisch contact op. Na goedkeuring volgt de uitbetaling aan de aanvrager(s).

Houdt u er rekening mee dat dit even kan duren. Dus stuur het aanvraagformulier ruimschoots, maar zeker 3 weken vóór de datum van de geplande activiteit in! Lukt dit niet tijdig genoeg? Neem dan even telefonisch contact op met HEEMwonen.

Heeft u een leuk idee voor een activiteit in uw buurt of wooncomplex? Vul dan het formulier leefbaarheidsfonds in onderaan deze pagina. Heeft u hulp nodig bij het invullen hiervan? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers leefbaarheid via telefoonnummer 045-645 4444 of mail naar leefbaarheidsfonds@heemwonen.nl. Wij helpen u graag.

Bent u huurder van HEEMwonen?
Ja
Nee
Heeft u deze aanvraag ook bij een andere instantie ingediend?
Ja
Nee
Indien ja, voeg dan een kopie van de aanvraag en een eventuele toezegging of afwijzing toe.
PDF Bestand uploaden

Type: PDF-bestand.
Grootte: Maximaal 5MB.

Aantal betrokken buurtgenoten?
Geen
Meerdere
Voeg als bijlage een overzicht van de geschatte kosten toe.
PDF Bestand uploaden

Type: PDF-bestand.
Grootte: Maximaal 5MB.


De velden waar een * staat, zijn verplicht om in te vullen.