Prostitutie in woningen van HEEMwonen is verboden ‎

HEEMwonen hanteert met betrekking tot prostitutie een zero tolerance-beleid. Dit betekent dat HEEMwonen het onder geen beding toestaat dat haar woning wordt gebruikt ten behoeve van prostitutie. Concreet houdt dit het volgende in.

HEEMwonen gaat naar de rechter

Indien er prostitutie in een woning van HEEMwonen wordt geconstateerd, dan zal de zaak aan de kantonrechter worden voorgelegd met een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming van de woning.

Kantonrechters erkennen het zwaarwegende belang van woningcorporaties om hard op te treden tegen prostitutie, zie ook dit artikel op de website van de rechtspraak: (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Huisuitzettingen-in-Tilburg-vanwege-prostitutie-.aspx)