Geschillenadviescommissie

De geschillenadviescommissie is een onafhankelijke commissie die bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid. De leden van de geschillenadviescommissie zijn allen onafhankelijk en niet in dienst van HEEMwonen. De commissie behandelt klachten waarvan u vindt dat HEEMwonen deze niet correct heeft opgelost. Inclusief het (onjuist) handelen van HEEMwonen of van personen die voor ons werken.

Hoe kan ik een geschil indienen?

Vul het formulier hieronder in om een geschil bij de geschillenadviescommissie te melden.

De geschillenadviescommissie kan geen geschillen behandelen:

  • die niet eerder zijn gemeld bij HEEMwonen;
  • die zijn voorgelegd aan de rechter of aan een andere officiële instantie;
  • over al eerder vastgelegd beleid met algemene strekking;
  • die discriminerend van aard zijn;
  • over de jaarlijkse huurverhoging, de huurprijs of over de servicekosten (deze klachten worden behandeld door de Huurcommissie).

Lees ook:

Geschillenformulier 

Aanhef
De heer
Mevrouw
Wat is uw relatie met HEEMwonen?
Huurder of medehuurder
Ex-huurder
Woningzoekende
Anders, namelijk:
Waarover bent u ontevreden? (Meerdere keuzes mogelijk)
Onderhoud
Dienstverlening
Woningtoewijzing
Anders, namelijk:
Wilt u tijdens de hoorzitting van de geschillenadviescommissie een mondelinge toelichting geven?
Nee
Ja

De velden waar een * staat, zijn verplicht om in te vullen.