Van klacht naar geschil

Komt u er met ons niet uit? Heeft u een klachtenformulier ingevuld maar blijft uw klacht bestaan of bent u niet tevreden hoe HEEMwonen uw klacht heeft opgelost? Dan spreken we niet meer van een klacht maar van een geschil. U kunt hiervoor terecht bij de onafhankelijke geschillenadviescommissie. Lees ook de folder Klachten en geschillen.

LET OP! Anonieme meldingen of meldingen waarbij de melder anoniem wenst te blijven, nemen wij niet in behandeling.