Overlast melden

Een prettige leefomgeving draagt bij aan uw woongenot. Soms wordt uw woongenot toch verstoord door het gedrag van een ander. Dat is heel vervelend. Wij adviseren u om diegene eerst zelf aan te spreken. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Door met elkaar in gesprek te gaan kunt u uw ergernissen bespreken. Dan wordt een kleine ergernis geen groot probleem.

Komt u er samen met uw buren niet uit?
Meld uw klacht via het onderstaande formulier. HEEMwonen gaat dan samen met u op zoek naar de best passende oplossing.

Wat doen wij met uw overlastmelding:  

  • HEEMwonen neemt uw schriftelijke melding in behandeling;
  • Bij overlast van onder andere leefgeluiden zoals een huilend buurjongetje of een stoel die over de vloer schuift, schakelt HEEMwonen buurtbemiddeling in. HEEMwonen rekent op uw medewerking en uw actieve bijdrage;
  • Bij overlast zoals bijvoorbeeld vervuiling van de woning van uw buren of vernieling van een algemene ruimte bespreekt HEEMwonen de situatie met u. Samen zoeken we naar de best passende oplossing;
  • Meld ernstige overlast of strafbare feiten, zoals geweld of bedreiging, direct bij de politie (0900-8844) en daarna schriftelijk bij HEEMwonen. U kunt ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of www.meldmisdaadanoniem.nl

Altijd schriftelijk melden is belangrijk voor ons om het probleem aan te kunnen pakken
Meld overlast altijd schriftelijk. Dat is nodig wanneer overlast uiteindelijk uit de hand loopt. Soms is het noodzakelijk dat wij met een overlastzaak naar de rechtbank gaan. Dan hebben wij voldoende bewijs nodig. Wij moeten dan kunnen aantonen dat de overlast structureel en onhoudbaar is voor u en uw buren.

Tips bij overlast van buurtbewoners
Lees onze uitgebreide folder Buren en overlast . In deze folder staan ook tips om uw buren aan te spreken. Neem ook eens een kijkje op de website problemen met je buren. Op deze website staan veel voorkomende burenproblemen met mogelijke oplossingen. Als u besluit de overlast te melden vindt u bij vraag en antwoord meer informatie.

LET OP! Anonieme meldingen of meldingen waarbij de melder anoniem wenst te blijven, nemen wij niet in behandeling.

Aanhef
De heer
Mevrouw
Gegevens veroorzaker van de overlast
De overlast heeft betrekking op:
Wanneer is de overlast begonnen? *
Herhaalt deze overlast zich vaker? *
Ja
Nee
Heeft u de overlast al besproken met de veroorzaker van de overlast? *
Ja
Nee, omdat
Zijn er meerdere buurtbewoners die overlast ervaren? *
Ja, vertel uw buurtbewoners de overlast ook schriftelijk te melden bij HEEMwonen.
Nee
Weet ik niet
Heeft u de overlast al eerder bij iemand gemeld?
Nee, nog niet eerder gemeld
HEEMwonen
Buurtbemiddeling
Politie/handhaving
Gemeente
Bij een andere instantie, namelijk..
NB. Het is mogelijk dat wij uw melding bespreken met het interventieteam. Dit team bestaat naast HEEMwonen uit de gemeente, de politie en maatschappelijk werk.

De velden waar een * staat, zijn verplicht om in te vullen.