Overlast melden

De meeste buurtbewoners kunnen het goed met elkaar vinden. Het kan toch voorkomen dat de buren overlast veroorzaken of dat u ruzie krijgt met uw buren. Ga altijd eerst zelf met uw buren in gesprek. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken.

Neem ook eens een kijkje op de website problemen met je buren. Op deze website staan veel voorkomende burenproblemen met mogelijke oplossingen. Voor meer informatie kunt u de folder Buren en overlast lezen. Komt u er samen niet uit? Meld uw klacht over de buren dan bij HEEMwonen. Dat kan via het onderstaande formulier:

LET OP! Anonieme meldingen of meldingen waarbij de melder anoniem wenst te blijven, nemen wij niet in behandeling.

Aanhef
De heer
Mevrouw
De overlast heeft betrekking op: (meerdere keuzes mogelijk)
Burenoverlast algemeen
Geluidsoverlast
Anders, namelijk:
Herhaalt deze overlast zich vaker?
Ja
Nee
Bij wie heeft u de overlast al gemeld? (meerdere antwoorden mogelijk)
Nog niet eerder gemeld
Bij HEEMwonen
Bij de politie
Bij een andere instantie, namelijk:
Heeft u de overlast al besproken met de veroorzaker van de overlast?
Ja
Nee, omdat
NB. Het is mogelijk dat wij uw melding bespreken met het interventieteam. Dit team bestaat naast HEEMwonen uit de gemeente, de politie en maatschappelijk werk.

De velden waar een * staat, zijn verplicht om in te vullen.