Vraag en antwoord - Overlast

terug naar overzicht

Ik heb overlast. Wat kan ik daaraan doen?

Ga eerst zelf met uw buren in gesprek voordat u de klacht bij ons meldt. Vaak zijn buren zich niet bewust van de overlast die ze veroorzaken. Bovendien kan het averechts werken als u niet van tevoren zelf met de buren in gesprek bent gegaan. Worden onderling gemaakte afspraken niet nageleefd en houdt de overlast aan? Informeer uw buren dan dat u de overlast bij HEEMwonen meldt.
Een overlastmelding ontvangen wij graag schriftelijk. Vermeld zoveel mogelijk gegevens, zoals wie is de veroorzaker van de overlast en wat is het adres van de veroorzaker.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de pagina niet tevreden