Vraag en antwoord - Servicekosten

terug naar overzicht

Ik betaal servicekosten. Wanneer krijg ik de afrekening?

U ontvangt de afrekening over het voorgaande jaar vóór 1 juli.

Ik krijg geld terug, wanneer kan ik dit op mijn rekening verwachten?

Als u geld terugkrijgt, zijn er drie mogelijkheden:
1. U krijgt op korte termijn de teveel betaalde servicekosten overgemaakt op uw bankrekening.
2. We verrekenen de teveel betaalde kosten met uw (huur)achterstand.
3. Het bedrag is kleiner dan € 0,50 en wordt niet uitbetaald.

Mijn afrekening is anders dan die van mijn buurman. Hoe kan dat?

Dat kan verschillende redenen hebben. Er kan bijvoorbeeld een verschil zijn tussen uw stookgedrag en dat van uw buurman. Andere redenen kunnen zijn: u woont niet even lang in de woning, de kosten worden niet gelijk over alle woningen verdeeld (verschillende verdeelsleutels) of u betaalt voor meer of minder diensten (zoals de lift).

Ik ben in de afrekenperiode verhuisd. Betaal ik dan toch voor het hele jaar?

Nee, in uw afrekening is rekening gehouden met uw huurperiode.

Hoe is de afrekening opgebouwd?

De afrekening ziet er als volgt uit: aan de ene kant ziet u de door u betaalde voorschotten en aan de andere kant de door HEEMwonen betaalde kosten. Het verschil tussen de voorschotten en de kosten is het bedrag dat u nog aan ons moet betalen of dat u van ons terugkrijgt.

Hoe kan het dat ik dit jaar (meer) moet bijbetalen?

Dat kan meerdere redenen hebben. Zoals bijvoorbeeld: het energieverbruik is gestegen, het aantal schoonmaakbeurten in uw complex was meer dan het jaar ervoor, er zijn meer lampen vervangen of de huismeester heeft meer uren aan uw complex besteed.

Ik wil mijn voorschot aanpassen, kan dat?

Uw voorschot voor stookkosten en (warm) water kunnen we voor u aanpassen als er een tussenmeter is. Wilt u het voorschot gewijzigd hebben, mailt u ons dan uw vraag. Stuur de mail naar huuradministratie@heemwonen.nl. Zet in het onderwerp: 'aanpassing servicekosten'. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en vermeld duidelijk de reden waarom u het niet eens bent met het voorschot. Houdt u er wel rekening mee dat wanneer het voorschot naar beneden wordt bijgesteld, u volgend jaar misschien moet bijbetalen.

Ik krijg geld terug, maar mijn bankrekeningnummer klopt niet.

Dat is heel vervelend. Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk uw juiste bankrekeningnummer. U kunt een e-mail sturen naar huuradministratie@heemwonen.nl.

Ik moet bijbetalen, hoe kan ik dit doen?

Wij adviseren u het bedrag te betalen via een overboeking. Het is helaas niet mogelijk om voor de afrekening een AcceptEmail te sturen of gebruik te maken van incasso.

Is het bedrag minder dan € 10,00? Dan hoeft u niet te betalen.
Is het bedrag meer dan € 10,00? Dan betaalt u het volledige bedrag.

Waarom zijn mijn kosten voor groenvoorziening lager?

HEEMwonen vindt het belangrijk dat woningen betaalbaar zijn. Er is veel aandacht voor de woonlasten van onze huurders. De netto huur en de servicekosten zijn een onderdeel van deze woonlasten. HEEMwonen en het Centraal HuurdersOverleg HEEMwonen (CHOH) overlegden over de kosten voor het groenonderhoud rondom onze wooncomplexen. Samen is besloten dat HEEMwonen een groot deel van deze kosten gaat betalen. Deze regeling is ingegaan per 1 januari 2018. De teveel betaalde kosten kregen de huurders terug betaald. Huurders die dit betreft hebben hierover een brief gehad.

 

Waarom zijn dit jaar de kosten voor de schoonmaak hoger?

Ieder jaar stijgen de kosten door de inflatie. Daarnaast is in de schoonmaakbranche ook het lage BTW tarief verhoogd. Per 1 januari 2019 steeg het lage BTW van 6% naar 9%. Daardoor zijn de kosten voor de schoonmaak nu meer gestegen dan normaal. 

Waarom zijn dit jaar de kosten voor stroom hoger?

Voor 2019 heeft HEEMwonen de stroom voordelig kunnen inkopen bij de energieleverancier. In 2019 werd de stroom helaas veel duurder. Vandaar dat de servicekosten voor het stroomverbruik hoger zijn dan u eerder gewend was.

Waarom zijn dit jaar de kosten voor de verwarming en het warm water hoger?

Vóór 2019 heeft HEEMwonen het gas voordelig kunnen inkopen bij de energieleverancier. Ook in 2019 hebben wij het gas zo voordelig mogelijk ingekocht. Helaas werd in 2019 het gas veel duurder. Daarnaast zijn deze kosten ook afhankelijk van uw eigen verbruik. Stookte u het afgelopen jaar meer? Ging u samenwonen? Was er gezinsuitbreiding?  Dit heeft ook invloed op het verbuik van gas.

Mijn voorschot wordt verhoogd, mag dat?

Ja. Als blijkt dat uw voorschot niet hoog genoeg meer is om de kosten te betalen, wordt uw voorschot verhoogd. Dat voorkomt namelijk dat u achteraf (veel) moet nabetalen.