Woningruil

Wilt u uw huurwoning ruilen tegen een andere huurwoning? Dat kan. Hieronder leggen wij uit hoe het werkt.

Stap 1: voldoet u aan de voorwaarden voor woningruil? 

 • U mag geen huurachterstand hebben of overlast veroorzaken en u beschikt over een positieve verhuurdersverklaring.
 • Voor woningen met een huur tot 737,14 euro geldt per huishouden een inkomensgrens van maximaal 39.055 euro (prijspeil 2020).
 • Voor woningen met een huur vanaf 737,14 euro beoordeelt HEEMwonen of het inkomen voldoende is.
 • Na de woningruil blijft de ruilkandidaat minimaal één jaar in de woning van HEEMwonen wonen, dat wil zeggen dat hij voor minimaal één jaar een contract sluit.
 • De huur van de woning van HEEMwonen wordt op het moment van ruilen opnieuw vastgesteld.
 • Het aanvraagformulier is volledig ingevuld.
 • U beschikt over de volgende benodigde papieren: identiteitsbewijzen, uittreksels gemeentelijke basisregistratie personen inclusief uw woonverleden, recente inkomensverklaring van de Belastingdienst, jaaropgaven, salarisstroken van de laatste drie maanden van u en de ruilkandidaat én de verhuurdersverklaring van de ruilkandidaat.
 • Zowel HEEMwonen als de verhuurder van de ruilkandidaat gaan schriftelijk akkoord met de woningruil.
 • Voorafgaand aan de woningruil vindt een vooropname plaats.
 • De te ruilen woning is niet reeds opgezegd.
 • De te ruilen woning wordt niet op korte termijn gesloopt of verkocht.
 • De ruilkandidaat betaalt 25 euro administratiekosten. De eventuele kosten die aan u worden berekend, dient u zelf te achterhalen bij de verhuurder van de ruilkandidaat.
 • Nadat u verhuisd bent wordt uw inschrijving bij Thuis in Limburg beëindigd en vervalt de inschrijfduur.

Stap 2. Zoek een geschikte ruilkandidaat

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u op zoek gaan naar een geschikte ruilkandidaat. Om een kandidaat te vinden kunt u een advertentie plaatsen op de landelijke website www.woningruil.nl. Informeer eerst naar de nieuwe huurprijs van uw woning. Net als de meeste andere verhuurders past HEEMwonen bij woningruil namelijk de huurprijs aan. Uw ruilkandidaat weet dan meteen waar hij aan toe is. Heeft iemand gereageerd op uw verzoek of kent u zelf iemand met wie u de woning wilt ruilen? Vul dan direct het aanvraagformulier woningruil in.

Stap 3. Invullen aanvraagformulier

Als u een ruilkandidaat heeft gevonden, vul dan gezamenlijk het aanvraagformulier in. Daarmee vraagt u HEEMwonen om toestemming voor de woningruil. Na beoordeling van het aanvraagformulier vragen wij u naar de volgende benodigde papieren: identiteitsbewijzen, uittreksels gemeentelijke basisadministratie, recente inkomensverklaring van de Belastingdienst, jaaropgaven, salarisstroken van de laatste drie maanden van u en de ruilkandidaat én de verhuurdersverklaring van de ruilkandidaat.

Stap 4. Vooropname woning

Als wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, stelt onze technisch beheerder tijdens een opname vast welke herstelwerkzaamheden nodig zijn en of de werkzaamheden voor rekening van u of HEEMwonen zijn. De technisch beheerder geeft ook aan welke zelf aangebrachte voorzieningen voor overname door HEEMwonen in aanmerking komen. Afspraken over overname van vloerbedekking, gordijnen en dergelijke maakt u met de ruilkandidaat. Leg deze afspraken schriftelijk vast. U kunt gebruik maken van het formulier overname-overeenkomst. Betaal geen overnamekosten voordat HEEMwonen schriftelijk akkoord is met de woningruil.

Stap 5. Gesprek

Is de informatie op het aanvraagformulier compleet? En is de vooropname akkoord? Dan nodigen wij u uit voor een gesprek. Samen met uw ruilkandidaat. U neemt de originele documenten mee die we tijdens dit gesprek controleren. En we maken afspraken met elkaar over de woningruil. Wij laten u vervolgens schriftelijk weten of wij met de woningruil instemmen.