Governance

Als Aedes-lid onderschrijft HEEMwonen de Governancecode. Deze code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit de volgende personen:
- Mr. Lia Bode (voorzitter Raad van Commissarissen; lid
  Selectie- en remuneratiecommissie)
- Carola van der Weijden MSc ( voorzitter Selectie- en
  remuneratiecommissie)
- Maurice Vranken MBA (voorzitter Auditcommissie)
- drs. Dave Huntjens (lid Auditcommissie)
- ir. Ger Römgens (voorzitter commissie Vastgoed)
- Henk Sentjens MRE FRICS RT (lid commissie Vastgoed)
  Per 25 april is de heer Sentjens op eigen verzoek afgetreden.


Publicaties van HEEMwonen in het kader van de Governancecode:

Visitatie

Leden van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zijn verplicht iedere vier jaar een visitatie uit te laten voeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken ten aanzien van hun maatschappelijke prestaties. Ook wij willen ons graag laten visiteren om ons te verantwoorden over de keuzes die we maken ten aanzien van onze maatschappelijke prestaties.
De laatste visitatie van HEEMwonen heeft in 2016 plaatsgevonden en ging over de jaren 2012-2015. De visitatie is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ecorys.