Governance

Als Aedes-lid onderschrijft HEEMwonen de Governancecode. Deze code geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. Op deze pagina vindt u informatie over de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen (RvC). Ook vindt u hier de publicaties van HEEMwonen in het kader van de Governancecode en iets over visitatie. 

Directeur- bestuurder

Marjo Vankan is per 1 maart 2017 benoemd als directeur-bestuurder van HEEMwonen. Marjo heeft jarenlange ervaring in de corporatiesector. Zij was onder meer directeur-bestuurder bij één van de fusiepartners van HEEMwonen, was directeur Wijken bij HEEMwonen en heeft een periode waargenomen als directeur-bestuurder.

 

 

 


Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit de volgende personen:

Mr. Lia Bode (voorzitter Raad van Commissarissen; lid Selectie- en remuneratiecommissie)
- Carola van der Weijden MSc ( voorzitter Selectie- en remuneratiecommissie)
- Maurice Vranken MBA (voorzitter Auditcommissie)
- drs. Dave Huntjens (lid Auditcommissie)
- ir. Ger Römgens (voorzitter commissie Vastgoed)
Op de foto ook de heer Henk Sentjens MRE FRICS RT (lid commissie Vastgoed). Hij is per 25 april op eigen verzoek afgetreden.

 

 

 

Publicaties van HEEMwonen in het kader van de Governancecode:

 

Visitatie

Leden van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, zijn verplicht iedere vier jaar een visitatie uit te laten voeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken ten aanzien van hun maatschappelijke prestaties. Ook wij willen ons graag laten visiteren om ons te verantwoorden over de keuzes die we maken ten aanzien van onze maatschappelijke prestaties.
De laatste visitatie van HEEMwonen heeft in 2016 plaatsgevonden en ging over de jaren 2012-2015. De visitatie is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Ecorys.