Carola van der Weijden stelt zich voor

Carola is RvC-lid en vervult de rol van voorzitter van de Selectie- en remuneratiecommissie.

Carola: 'Ik woon met mijn man Roel in Maastricht en we hebben drie kinderen: een dochter van 23 en twee zonen van 21 en 18. Naast mijn gezin ben ik algemeen directeur bij Provincie Limburg.

Sinds februari 2017 maakt Carola deel uit van de RvC van HEEMwonen. Carola: ‘Ik wil in contact blijven met andere werkvelden, buiten de onderwijswereld. Dat geeft me een goed beeld van andere ontwikkelingen in de maatschappij’. Carola zit op voordracht van de huurdersraad in de RvC en heeft regelmatig contact met het Centraal Huurdersorgaan HEEMwonen (CHOH).

Over haar rol in de RvC zegt ze: ‘Elk lid heeft zijn eigen specialisme. De langetermijnvisie van HEEMwonen in de gaten houden, daar ben ík goed in. Verder ben ik alert op ‘regeldrift’ vanuit bijvoorbeeld de wetgever. Verantwoording afleggen is goed, maar het moet wel efficiënt en doelgericht zijn’.

Haar beeld van HEEMwonen is dat het een gezonde en goed functionerende organisatie is. Ze vertelt: ‘Er gaat wel eens wat mis, maar je ziet dat de organisatie daarvan leert. Verder is HEEMwonen innovatief, koersvast en goed bezig op het gebied van duurzaamheid. Daar lever ik met plezier een bijdrage aan!’