Ger Römgens stelt zich voor

Ger is lid van de RvC en vervult de rol van voorzitter van de commissie Vastgoed. 

De 67-jarige Ger Römgens woont met zijn vrouw in Hulsberg. Hun drie volwassen kinderen zijn al lang het huis uit, dus ruim tijd om rustig te genieten van het vrije leven. Dat zou je denken! Hij vertelt: “Ook nu ik gepensioneerd ben, heb ik graag een doel als ik ’s morgens opsta. Sinds januari 2013 zit ik in de Raad van Commissarissen. Ik zet de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de vastgoedbranche nu graag zinvol in voor de huurders. In de raad verdiep ik me vooral in besluiten die gaan over vastgoed en volkshuisvesting. Bijvoorbeeld bij plannen voor nieuwbouw of grootschalige renovatie.” 

Ger oordeelt positief over het reilen en zeilen van HEEMwonen. “HEEMwonen is een club die uitstekend in staat is om haar opdracht in deze regio uit te voeren. Ze spelen goed in op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe doelgroepen en nieuwe regelgeving. Ik vind het goed om te zien dat HEEMwonen hier kritisch mee omgaat en vooral kijkt naar het belang voor de huurder.” HEEMwonen levert volgens Ger ook een bijdrage aan de regio als geheel. “De regio Parkstad heeft moeilijke jaren achter de rug met hoge werkloosheid. Ik zou graag zien dat de regio verder opbloeit,” aldus Ger.