Thea Houbiers stelt zich voor

Thea Houbiers is lid van de RvC en voorzitter van de Renumeratiecommissie. Thea: "Ik heb werkervaring als vastgoedontwikkelaar, projectregisseur en commercieel manager in de realisatie van vastgoed. Momenteel ben ik projectmanager van het project Central Park, een IBA project van de gemeente Heerlen.

Tot voor kort was ik toezichthouder bij Wonen Limburg. Daar was ik namens de huurders benoemd. Het lijkt mij een mooi vervolg om nu bij HEEMwonen volkshuisvestelijke doelen te helpen realiseren. Ik ben lid van de commissie Vastgoed. Ik let er op dat HEEMwonen de juiste keuzes maakt over de nieuwbouw- en renovatieprojecten die worden uitgevoerd. De ambitie, professionaliteit de omvang én de ingezette koers van HEEMwonen spreken mij zeer aan. Ik vind het fijn daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Mijn motivatie om dit soort werk te doen, is om mijn werkervaring te gebruiken voor het toezicht bij een corporatie. Niet alleen bestuurders verdienen goed toezicht. Ook de bewoners en stakeholders moeten op goed toezicht kunnen rekenen. Dat vergt de nodige inzet en inzicht en is even fascinerend als complex. Dat boeit en drijft mij. Ik denk graag mee in het belang van de huurders. Door mijn opleiding, werkzaamheden in de regio en persoonlijke interesses hoop ik een goede rol te vervullen bij HEEMwonen."