SUPERLOCAL

terug naar overzicht
projectinfo
foto's
op de kaart
nieuws
download deze projectpagina als pdf

SUPERLOCAL is een vernieuwend project in Bleijerheide, Kerkrade-Oost. Drie hoogbouwflats worden op een duurzame manier ingijpend veranderd tot zo'n 125 nieuwe huurwoningen die klaar zijn voor de toekomst. HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad werken samen om de hoogbouwflats te hergebruiken, door circulair bouwen en recycling. Flat D is begin 2018 duurzaam gesloopt. De vrijkomende materialen uit de flats worden in het projectgebied opnieuw gebruikt. Door de circulaire aanpak hopen de partners een nieuwe impuls aan de projectlocatie te geven die ook een positieve uitstraling heeft naar de omliggende buurt Bleijerheide in Kerkrade. Op 11 april 2016 tekenden de initiatiefnemers de samenwerkingsovereenkomst voor het project SUPERLOCAL.

Alles opnieuw gebruiken

Marjo Vankan, directeur-bestuurder van HEEMwonen: ‘Jaren hebben mensen met veel plezier in de hoogbouwflats gewoond. De flats voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, daarom wil HEEMwonen op deze unieke locatie nieuwe woningen terugbouwen. In verband met de bevolkingskrimp werd in 2012 één flat gesloopt. We hebben toen gemerkt dat we door sloop waarden weggooien. Dit zijn niet alleen tastbare waarden, zoals het gebouw, maar ook sociale structuren tussen bewoners en het gedachtegoed van de flats en het gebied. Daarnaast blijkt dat door sloop vaak goedkope huurwoningen verdwijnen, een type woning waar groeiende vraag naar is. Het doel van HEEMwonen is om huurders een betere woonomgeving te bieden. Daarvoor houden we rekening met de toekomst van onze planeet. In het SUPERLOCAL-project wordt in principe alles wat op dit moment in het gebied aanwezig is opnieuw gebruikt. Voorbeelden zijn de materialen, maar ook architectuur, stedenbouwkundige kwaliteiten en het gedachtegoed van de voormalige bewoners. 

Plannen voor het gebied

In de afbeelding ziet u de plannen voor het projectgebied die samen met de klankbordgroep SUPERLOCAL zijn opgesteld. De kennis die is opgedaan tijdens de bouw van het expogebouw wordt gebruikt voor de volgende fase van het project. Dankzij een Europese subsidie kunnen we bijzondere dingen doen binnen dit project. Het doel is om eind 2018 vier proefwoningen van hergebruikt materiaal uit flat C op te leveren. Flat C wordt heel precies gesloopt, de materialen worden per grondstof, zoals hout, glas en plastic van elkaar gescheiden. Hierdoor kan het beter gerecycled worden. Bovendien komen er dankzij de subsidie gemeenschappelijke ruimtes in de flat aan de Voorterstraat en mogelijkheden om elektrische fietsen en bijvoorbeeld auto’s te lenen. Bewoners kunnen zich dan makkelijker verplaatsen. Flat B aan de Voorterstraat blijft behouden en wordt volledig gerenoveerd. Vanuit de flat is er een uitzicht over het heuvelland, dat bij goed weer tot aan de Eiffel reikt. In deze flat komen ongeveer 100 woningen, met verschillende typen appartementen. Deze woningen hebben een lage huurprijs. Daarnaast komen er laagbouw woningen met duurzame voorzieningen, zoals een eigen gesloten waterkringloop. De eerste woningen zullen vanaf 2020 opgeleverd worden.

Zo hebben we twee burenboek gemaakt, één vanuit het perspectief van de (voormalige) bewoners en één vanuit het perspectief van omwonenden. Vanwege het duurzame en innovatieve karakter is SUPERLOCAL één van de IBA-projecten van IBA Parkstad. Speerpunt is de aansluiting bij het IBA-thema recycle-stad. Vanwege de IBA-status komen financiële middelen beschikbaar en is het mogelijk extra onderzoek te laten doen'. Het project SUPERLOCAL doet in 2020 mee aan de afsluitende IBA-tentoonstelling.’

Hoge ambities

Tim Weijers (wethouder gemeente Kerkrade): ‘Onze ambities zijn hoog. Het gaat bij dit project om sloop, vervangende nieuwbouw én de verbetering van de woonomgeving. En dat allemaal in een periode van ruim vier jaar. Voor ons biedt het project een unieke kans om deze locatie op een heel speciale manier vorm te geven: duurzaam en innovatief. In tegenstelling tot de traditionele manier van projectontwikkeling willen we dit project realiseren volgens het principe SUPERLOCAL: 'slow, less and local'. In goed Nederlands: ‘rustig, minder en lokaal. Dat is de kern van het project. Dit gaat veel verder dan het op een reguliere manier ontwikkelen van een gebied. We willen alles in het gebied opnieuw gebruiken. Gaandeweg gaan we ontdekken welke mogelijkheden het gebied in zich heeft. Met dit project zetten we Kerkrade op de kaart!

Europese subsidie voor SUPERLOCAL

Eind 2017 is het SUPERLOCAL-project, onder de noemer Super Circular Estate benoemd tot Europees project. Het project ontvangt 4,7 miljoen euro aan Europese subsidie vanuit het Urban Innovative Actions fonds. De Europese subsidie is toegekend omdat het project bijdraagt aan een duurzame economie die efficiënt met grondstoffen omgaat. Dankzij deze subsidie kunnen de projectpartners experimenteren met circulair bouwen.

De belangrijkste verwachte resultaten zijn:

  • De duurzame sloop van een hoogbouwflat met 100 woningen.
  • De realisatie van vier proefwoningen uitgaand van verschillende recyclemethodieken met geoogste materialen uit de gesloopte flat.
  • Circa 125 voormalige bewoners terug in de nieuwe buurt.
  • Een gesloten waterkringloop die 35 huishoudens voorziet van kwalitatief hoogstaand drinkwater.
  • Een wijkcentrum met sociale voorzieningen met zes functies om sociale cohesie te stimuleren gericht op het afvalbeperking.
  • Een mobiliteitsplatform dat voorziet in e-cars, (e-)bikes en scootmobielen voor bewoners.

Aparte website voor project SUPERLOCAL

Uitgebreide informatie over het SUPERLOCAL-project vindt u op de website.

SUPERLOCAL wordt ondersteund door een Europese subsidie van Urban Innovative Actions en is mede gesubsidieerd door IBA Parkstad B.V.

 

projectgegevens
SUPERLOCAL
wijk
Kerkrade-Oost
locatie
Bleijerheide
start uitvoering
2018
geplande oplevering
medio 2020
status
in uitvoering