SUPERLOCAL

terug naar overzicht
projectinfo
foto's
op de kaart
nieuws
download deze projectpagina als pdf

In Bleijerheide werkt HEEMwonen aan het SUPERLOCAL-project. In dit project worden zoveel mogelijk materialen van de leegstaande hoogbouwflats in het gebied gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. In totaal komen er ongeveer 130 nieuwe sociale huurwoningen op deze plek en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. SUPERLOCAL is een circulair bouwproject. HEEMwonen werkt samen met gemeente Kerkrade en tien andere partners aan SUPERLOCAL. De partners willen een nieuwe impuls aan de projectlocatie geven, die ook een positieve uitstraling heeft naar de omliggende buurt Bleijerheide in Kerkrade.

Het bijzondere SUPERLOCAL gebied

In dit gebied stonden eerst vier hoogbouwflats, gebouwd in de jaren ‘60. Een periode met bevolkingsgroei, groei die leidde tot hoge woningnood. In heel Nederland werden toen in korte tijd veel nieuwe woningen gebouwd. De flats stonden symbool voor het nieuwe wonen.Vanaf de jaren ’90 veranderde dat langzaam. Van bevolkingsgroei was in de regio Parkstad al een tijdje geen sprake meer. Langzaam maar zeker kwamen woningen vrij. Er was minder vraag naar woningen in deze regio. Ook waren de flats niet energiezuinig, ze waren slecht geïsoleerd. Er werd centraal gestookt en warmte ging verloren. De combinatie van bevolkingskrimp en de afnemende staat van de flats leidde tot sloop van de eerste flat in dit gebied in 2012. Op dat moment was het de bedoeling dat alle flats in Bleijerheide gesloopt zouden worden.

Hergebruiken: het nieuwe bouwen

Na de sloop van de eerste flat en ervaringen met sloop op andere plekken in Kerkrade, merkte HEEMwonen dat bij sloop ook kwaliteiten verloren gaan. Bij sloop van gebouwen verdwijnt niet alleen het gebouw zelf. De herinneringen aan het leven in en rondom de flats gaat bij sloop ook verloren. De flats hadden kwaliteiten: buren die een gemeenschap vormden met goede sociale contacten, prachtige uitzichten vanaf de bovenste verdiepingen en betaalbare woningen. De flats bestaan daarnaast uit waardevolle materialen, zoals beton. Bij sloop van de flats zouden die kwaliteiten en materialen verloren gaan, dat is zonde. Bij HEEMwonen is in 2014 het idee ontstaan om bij de bouw van nieuwe woningen de kwaliteiten te behouden en materiaal te hergebruiken van de bestaande flats. Dat werd het SUPERLOCAL-project.

Alles opnieuw gebruiken

Marjo Vankan, bestuurder van HEEMwonen: ‘Jaren hebben mensen met veel plezier in de hoogbouwflats gewoond. De flats voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd, daarom bouwt HEEMwonen op deze unieke locatie nieuwe woningen terug. We willen de kwaliteiten in dit gebied behouden. Daarnaast blijkt dat door sloop vaak goedkope huurwoningen verdwijnen, een type woning waar groeiende vraag naar is. Het doel van HEEMwonen is om huurders een betere woonomgeving te bieden. Om dat te bereiken houden we ook rekening met de toekomst van onze planeet. In het SUPERLOCAL-project wordt zo veel mogelijk uit het gebied opnieuw gebruikt. Voorbeelden zijn de materialen, maar ook architectuur, stedenbouwkundige kwaliteiten en het gedachtegoed van de voormalige bewoners.’

Plannen voor het SUPERLOCAL gebied

Er komen minder woningen in het gebied. Dat betekent meer ruimte om te wonen en leven.Het project is duurzaam en draagt bij aan meer woon- en omgevingskwaliteit. Het SUPERLOCAL-project kent de volgende deelprojecten:

  • Een Expogebouw: een bouwkundig experiment om te onderzoeken of we woningen kunnen maken van materialen die vrijkomen bij de sloop van een flat. Dit deelproject is afgerond. Het resultaat is een gebouwtje dat voor 95% bestaat uit hergebruikte materialen.
  • Drie circulaire proefwoningen: een experiment om te achterhalen of we woningen kunnen realiseren van ten minste 90% uit het projectgebied afkomstige hergebruikte materialen. Nieuwe materialen die worden toegepast zijn bio-based (plantaardig). De woningen moeten voldoen aan de huidige woonstandaarden. Deze drie woningen worden in het voorjaar van 2020 opgeleverd.
  • Een flat met 114 ruime woningen aan de Voorterstraat. De flat aan de Voorterstraat wordt gedeeltelijk hergebruikt. De helft van de flat wordt gesloopt, de andere helft blijft behouden en wordt gerenoveerd. Daardoor besparen we maar liefst 1 miljoen kilo CO2-uitstoot, vergeleken met het bouwen van een nieuwe flat. Om dat te compenseren moet een grote windmolen 104 dagen draaien of moeten 50.000 bomen een jaar groeien. Verwacht wordt dat deze woningen in de zomer van 2021 klaar zijn.
  • 15 levensloopbestendige woningen. Deze woningen worden gemaakt van beton dat bij de sloop van de andere flats in het gebied is vrijgekomen: op locatie gemaakt recyclebeton. 
  • Een gesloten waterkringloop. De 130 huishoudens worden aangesloten op een gesloten waterkringloop. Regenwater en water uit de woningen wordt opgevangen en lokaal gezuiverd in het waterkringloop park. In de woningen komen waterbesparende toiletten, die slechts 1 liter water per spoelbeurt gebruiken. 
  • Een buurtcentrum in de Voorterstraat voor bewoners en de wijk. In de Voorterstraat komt ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het is de bedoeling dat bewoners van het SUPERLOCAL gebied zelf de voorzieningen in het buurtcentrum beheren en activiteiten organiseren. Dit buurtcentrum wordt geopend als de nieuwe bewoners hun intrek hebben gedaan. 

Inschrijven voor woningen in het SUPERLOCAL-gebied

Voor het bijzondere SUPERLOCAL project zoeken we bijzondere bewoners. We zijn op zoek naar toekomstige bewoners die zich aangesproken voelen door de duurzame doelstellingen van het project en die mee willen denken over de invulling van het buurtcentrum en de inrichting van de openbare ruimte. Bent u geïnteresseerd in duurzaam wonen in het SUPERLOCAL gebied? Dan is meedenken en doen een voorwaarde. 

Inschrijven voor wonen in SUPERLOCAL kan door een motivatie in te sturen. Dat kan via de website van SUPERLOCAL: https://www.superlocal.eu/wonen/

Europese subsidie voor SUPERLOCAL

Eind 2017 is het SUPERLOCAL-project, onder de noemer Super Circular Estate benoemd tot Europees project. Het project ontvangt 4,7 miljoen euro aan Europese subsidie vanuit het Urban Innovative Actions fonds. De Europese subsidie is toegekend omdat het project bijdraagt aan een duurzame economie die efficiënt met grondstoffen omgaat. Dankzij deze subsidie kunnen de projectpartners experimenteren met circulair bouwen.

 

Aparte website voor project SUPERLOCAL

Uitgebreide informatie over het SUPERLOCAL-project vindt u op de website.

SUPERLOCAL wordt ondersteund door de Europese Urban Innovative Actions en LIFE subsidies, de Provincie Limburg en is mede gesubsidieerd door IBA Parkstad B.V.

projectgegevens
SUPERLOCAL
wijk
Kerkrade-Oost
locatie
Bleijerheide
start uitvoering
2018
geplande oplevering
medio 2021
start verhuur
Verhuurd
status
afgerond