Onze huurders

HEEMwonen richt zich vooral op mensen die recht hebben op een sociale huurwoning. Wij zijn er dus ook voor dak- of thuislozen, statushouders en huurders met een tweede kans. Deze groepen hebben één ding met elkaar gemeen: hun leven is vaak anders verlopen dan dat van hun buurtgenoten.

Nieuwe buren? Maak kennis met elkaar

HEEMwonen hoopt dat mensen zelf moeite willen doen om nieuwe buren welkom te heten. Als het nodig is, kunnen wij hierbij ondersteunen. Het begint al met gewoon even kennismaken. U hoeft echt niet meteen bij elkaar op de koffie, maar een hand geven is wel het minste. Elkaar groeten, af en toe een praatje maken. Zo leert u elkaar kennen en respecteren. Dan is het later ook makkelijker om iemand erop aan te spreken als er eens iets aan de hand is. Als er een groot probleem ontstaat, helpt HEEMwonen om dit op te lossen. Bijvoorbeeld door professionele hulp in te schakelen. Maar het helpt al enorm als de nieuweling het gevoel krijgt dat hij meetelt.

Overlast of gastvrijheid?

Huurders maken zich weleens zorgen als iemand met een ‘andere’ achtergrond in hun straat of woongebouw komt wonen. We begrijpen dat dat spannend kan zijn. Maar het is wel belangrijk om geen vooroordelen te hebben. Krijgt u bijvoorbeeld buren uit een andere cultuur die heel veel bezoek over de vloer krijgen. U kunt dat als overlast ervaren. Terwijl het voor uw buren gewoon een kwestie van gastvrijheid is. Het is altijd goed om dat soort verschillen in het achterhoofd te houden. Oordeel niet, maar toon juist interesse in uw nieuwe buren.

HEEMwonen werkt samen met diverse (zorg)partijen om ook mensen met een (zorg)behoefte te voorzien van goede woonruimte.

Dak- of thuislozen

We werken samen met LEVANTOgroep die in 2015 een proef is gestart met vijf woningen in de regio Parkstad, bedoeld voor cliënten, al dan niet met een psychiatrische stoornis en/of een zorgmijdende houding, die dak- en/of thuisloos zijn. Samen met het Leger des Heils heeft de LEVANTOgroep het initiatief genomen om deze doelgroep een plek te geven in de samenleving. Deze proef staat bekend als Housing First. Klik hier voor meer informatie over Housing First en het aanmeldformulier. Let op! U wordt doorgeleid naar de website van LEVANTOgroep.

Loket Housing 

Loket Housing is een centraal toegangsloket in Zuid-Limburg voor mensen vanaf 18 jaar. Het biedt begeleiding bij huisvestingsvragen voor mensen vanaf 18 jaar die specifieke behoeften hebben en niet via www.thuisinlimburg.nl geholpen kunnen worden. Het doel is om deze mensen te ondersteunen bij het vinden van een passende en betaalbare woning, waarbij zelfstandig wonen en zorg op maat centraal staan. Loket Housing werkt samen met woningcorporaties, waaronder HEEMwonen, en richt zich ook op duurzaam wonen. Op basis van taakstelling kunnen woonruimte beschikbaar worden gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de LEVANTOgroep: www.levantogroep.nl – Loket Housing. Contact is mogelijk via lokethousing@levantogroep.nl en 088-70 77 606.

Statushouders

Zowel de gemeente Landgraaf als Kerkrade hebben een taakstelling om statushouders, ofwel asielzoekers met een verblijfsvergunning, te huisvesten. Hier worden corporatiewoningen voor ingezet. Met de beide gemeenten maken we jaarlijks afspraken over de huisvesting van deze mensen. Jaarlijks stellen wij ongeveer 40 woningen beschikbaar voor statushouders.

Huurders met een tweede kans

Hierbij gaat het om ex-huurders die ingeschreven staan voor een woning via Thuis in Limburg, maar die eerder door 1 van de 9 deelnemende corporaties zijn ontruimd vanwege wangedrag, wanbetaling of overlast. Een nieuwe woning krijgen zij niet automatisch toegewezen omdat zij door het systeem van Thuis in Limburg geblokkeerd worden. Om voor een woning in aanmerking te komen, zijn deze mensen aangewezen op persoonlijke bemiddeling. De deelnemende corporaties van Thuis in Limburg zijn onder bepaalde voorwaarden bereid de blokkering op te heffen en deze woningzoekenden opnieuw  woonruimte aan te bieden. Tot deze voorwaarden kan bijvoorbeeld de eis behoren dat huurders – na een bepaalde periode van uitsluiting – een vorm van (zorg)begeleiding accepteren.